Stationsområde i Alnarp

Pågåtåg. Foto: Skånetrafiken

Tågstationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Ambitionen är att stationen i Alnarp ska stå klar 2026. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.

Område för den nya tågstationen i Alnarp.

Område för den nya tågstationen i Alnarp.

Tyck till om Trafikverkets järnvägsplan

I april är det sedan dags att tycka till om järnvägsplanerna för Flädie och Alnarps stationer. Mellan 7 april och 2 maj kan du ta del av planerna och göra din röst hörd. Trafikverket kommer också att anordna samrådsmöten på orten. Tid och plats annonseras. Direkt berörda kommer dessutom att få information i brevlådan. Läs mer på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: