Stationsområde i Alnarp

Pågåtåg. Foto: Skånetrafiken

Tågstationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Ambitionen är att stationen i Alnarp ska stå klar 2027. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.

Område för den nya tågstationen i Alnarp.

Område för den nya tågstationen i Alnarp.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: