Psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Många pratar med familj eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, vård eller stöd.

Akut- och medicinsk hjälp

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt sjukdom/psykisk funktionsvariation måste du ansöka om stöd. Men du kan också få hjälp utan att göra ansökan.

Råd- och stödsamtal för dig med psykisk ohälsa

Vi vänder oss till dig som upplever att din psykiska hälsa börjar påverka din vardag och behöver stöd och vägledning.

 • Råd- och stödsamtal innebär att du kan få kortare rådgivning, vägledning och motiverande samtal av boendestödjarna i öppenvården i Lomma.
 • Vi erbjuder upp till fem samtal, du behöver inte ansöka och få beslut om stöd. Om möte önskas så träffas vi här på Öppenvården första gången och sedan kan vi även besöka dig i hemmet.
 • Alla insatser hos oss är avgiftsfria.
 • Ingenting journalförs.

För att komma i kontakt med oss så kan du vända dig till Kontaktcenter på 040-641 10 00 och be om att bli kopplad till en boendestödjare, eller så kan du mejla oss på: boendestod@lomma.se

Gruppträffar för dig som vill få hjälp att må bättre

Mår du psykiskt dåligt? Påverkar ditt mående din vardag? Nu kan du anmäla dig till en grupp inom öppenvården där vi delar tips och strategier för att må bättre i vardagen. Läs mer här: Gruppträffar för dig som vill må bättre psykiskt

Här ser du fler sorters stöd du inte behöver ansöka och få beslut om:

Mötesplats Centrum är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dig med behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp.

Verksamheten bygger på frivillighet och har ingen registrering och du är välkommen utan beslut om bistånd.

Läs mer om Mötesplats Centrum

För dig med psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter att klara vardagen. Du ska vara boende i Lomma kommun och ha fyllt 18 år.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar med många olika frågeställningar och stödet utgår helt ifrån det du behöver hjälp med.

Här är några exempel på vad personligt ombud kan hjälpa dig med:

 • stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
 • följa med som stöd till vårdkontakter eller myndigheter
 • vara ett bollplank och någon att diskutera vardagsproblem med
 • stöd om du blivit felaktigt eller illa bemött
 • stöd att förbättra sin livssituation
 • att återta inflytande och makt över sitt liv
 • stöd till återhämtning
 • stöd i att återupprätta egna personliga nätverk

Personligt ombud arbetar också med att påtala brister i samhällets stödinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Att ha kontakt med ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt. Stöd av personligt ombud har man under en tidsbegränsad period.

Ombudet är en medarbetare som är fristående från vårdorganisationer och myndigheter, anställd av den ideella föreningen PO-Skåne.

PO-Skånes webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och kontaktuppgifter

Ansöka om stöd och behandling

Om ditt behov av stöd är större så behöver du göra en ansökan och få beslut om stöd. Ansöka om stöd, så här går en ansökan till steg för steg.

Här nedan ser du olika sorters stöd du kan ansöka om.

För dig med psykisk ohälsa och som bor i Lomma kommun finns möjlighet att få boendestöd. Boendestöd kan se olika ut beroende på dina behov, förutsättningar och förmågor. Målet är alltid att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är syftet med boendestöd?

Syftet är att du ska få hjälp till att bli självständig. Att få stöd och möjlighet att träna dig på det du behöver. Tanken är att insatsen, som är tidsbegränsad, skall ge dig förutsättningar till att klara dig på egen hand.

Hjälp i vardagen av Boendestödjare inom socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins insatser vänder sig till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa och primärt till dig med en diagnos.

Insatsen passar dig som klarar större delen av vardagen själv och har ett behov av stöd vissa tider på vardagarna.

Inom boendestödet använder oss av motiverande samtal för att du ska hitta det som skulle vara hjälpsamt för dig att förändra.

Boendestödet kan exempelvis:

 • Stötta dig i att skapa struktur och rutiner så att du kan hantera vardagen på ett självständigt sätt. Exempelvis att sköta ditt hem, betala räkningar, hålla en budget och att göra nödvändiga ansökningar.
 • Stötta dig i vardagliga situationer utanför hemmet, som att komma i gång med fritidsaktiviteter och/eller sysselsättning.
 • Ge dig stöd i dina kontakter med vården, myndigheter och dina personliga och professionella nätverk. Om behov finns, hjälper vi även till med att samordna dina kontakter.

Boendestödet arbetar dagtid måndag till fredag. Har du behov av omfattande stöd dygnet runt, finns andra insatser som du kan ansöka om. Vissa andra insatser kan du ha samtidigt med boendestöd som exempelvis hemtjänst.

Läs mer om Boendestöd.

Om du utöver insatser från socialförvaltningen har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med sjukvården. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.

Alla som arbetar inom socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Om du har diagnos som faller inom autismspektrat så finns det mer hjälp att söka som du hittar under Stöd till personer med funktionsvariation.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Senast uppdaterad: