Stöd för vuxna

Inom Öppenvården kan både vuxna, barn och familjer få hjälp och stöd när det gäller relationer, beteendeproblematik, missbruk eller psykisk ohälsa.

Missbruk och beroende

Om du använder alkohol, droger eller spel på ett sätt som påverkar ditt liv negativt, kan du få stöd och behandling.

Missbruk och beroende

Psykisk ohälsa

Hos oss kan du med långvarig psykisk ohälsa få stöd i din återhämtning för att få din vardag att fungera.

Psykisk ohälsa

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvården gör att du som har en långvarig sjukdom kan vårdas där du bor. Du bör först besöka en läkare på sjukhuset, vårdcentralen eller annan mottagning.

Hemsjukvård och rehabilitering

Våld i nära relation

Om du är utsatt för våld och brott kan du få stöd och hjälp. Du kan också få stöd för att sluta använda våld.

Våld i nära relation

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: