Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidshem

Våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem

Alla barn som går i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats på fritidshem på den skola eleven går om omsorgsbehov finns. Ansökan om fritidshem ska göras minst fyra månader innan plats önskas.

Kontaktuppgifter

Fladängs fritidsklubb

040-641 14 18 0733-41 14 18

Pilängs fritidsklubb

040-641 15 62 0733-41 12 85

Rutsborgs frititidsklubb

0733-41 12 90

Karstorps fritidsklubb

040-641 14 01 0733-41 14 01

Stationens fritidsklubb

040-641 16 82 0733-41 12 87

Sidansvarig: Svenjohan Davidson
Senast uppdaterad: 2018-04-13