Fritidshem

Barn leker på fritidshem

Våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem

Alla barn som går i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats på fritidshem på den skola eleven går om omsorgsbehov finns.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Svenjohan Davidson
Senast uppdaterad: