Fritidshem

Barn leker på fritidshem

Våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem

Alla barn som går i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats på fritidshem på den skola eleven går om omsorgsbehov finns.

Information om sommarens sammanslagning av förskolor och fritidshem 2021

Under sommarmånaderna brukar förskolor och fritidshem bedriva samlad verksamhet på en förskola/skola i norra kommundelen och en i södra kommundelen. Vilken skola det blir kommuniceras av berörd skolledning.

I rådande pandemi kan vi inte säga säkert hur det blir i år, men enligt planering sker sammanslagning under veckorna 28-32, alltså från den 12 juli fram till den 16 augusti.

Övergång mellan förskola och fritidshem sker den 18 augusti, vilket är första möjliga startdatum på fritidshem för förskoleklassen läsåret 2021/2022.

Om omsorgsbehov finns under sommarmånaderna fram till och med 17 augusti ska inte förskoleplatsen sägas upp.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: