Varje år är kommunen
med i en undersökning där de
som bor i kommunen berättar vad
som är bra och mindre bra.

Kommunens kvalitet i korthet

Piren i Lomma

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Regioner, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med projektet och kommunens deltagande är att jämföra resultat med andra kommuner och därigenom lära och utveckla verksamheten.

Om undersökningen

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Rapporten visar, utifrån ett övergripande perspektiv, kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet undersöker tre områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Varje område har ett antal nyckeltal som SKR undersöker. Rapporten sammanställer statistik från flera olika källor, till exempel Öppna jämförelser, Valmyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket, Socialstyrelsen och ytterligare ett antal externa undersökningar. Vissa nyckeltal sammanställs av kommunen själv och matas direkt in i Kolada där sammanställningen av samtliga nyckeltal finns.

I kommunens verksamhetsutveckling används rapporten som en viktig del i vårt förbättringsarbete. Underlaget från undersökningen analyseras i respektive förvaltning och vid behov skapas en åtgärdsplan.

Lommas resultat i korthet 2022

2022 deltog cirka 170 kommuner. Utifrån senaste rapporten ligger Lomma kommun bland de 25 % bästa inom måtten:

 • Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk
 • Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
 • Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa
 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program
 • Brukarbedömning boende LSS, gällande frågan ifall brukaren trivs hemma
 • Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, gällande frågan brukaren får bestämma om saker som är viktiga
 • Boende inom särskilt boende som erbjuds daglig utevistelse
 • Boende inom särskilt boende som erbjuds alternativ rätt vid huvudmålet
 • Nöjdhet med skötseln av kommunens gator och vägar samt gång- och cykelvägar

Lomma kommun hamnar under medelvärdet vad gäller:

 • Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesförberedande program
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
 • Nöjdhet med skötseln av kommunens allmänna platser

Vill du veta mer om kommunens resultat? Följ länkarna nedan.

Kontaktuppgifter

Annica Walker

Controller

Sidansvarig: Annica Walker

Senast uppdaterad: