Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens kvalitet i korthet

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Regioner, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med projektet och kommunens deltagande är att jämföra resultat med andra kommuner och därigenom lära och utveckla verksamheten.

Om undersökningen

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Rapporten visar, utifrån ett övergripande perspektiv, kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet undersöker tre områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Varje område har ett antal nyckeltal som SKR undersöker. Rapporten sammanställer statistik från flera olika källor, till exempel Öppna jämförelser, Kolada (som arbetar med kommunala analyser), Valmyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och ytterligare ett antal externa undersökningar.

I kommunens verksamhetsutveckling används rapporten som en viktig del i vårt förbättringsarbete. Underlaget från undersökningen analyseras i respektive förvaltning och vid behov skapas en åtgärdsplan.

Lommas resultat i korthet 2018

2018 deltog ca 260 kommuner. Utifrån senaste rapporten ligger Lomma kommun i topp tio inom:

 • Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk
 • Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet
 • Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, gällande frågan ifall brukaren får bestämma om saker som är viktiga
 • Valdeltagandet i senaste kommunalvalet

Lomma kommun hamnar under medelvärdet vad gäller:

 • Vad kostnaden är för ett inskrivet barn i förskolan
 • Brukarbedömning individ- och familjeomsorg gällande förbättrad situation
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
 • Kvalitetsaspekter LSS- grupp och serviceboende
 • Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat ärende
 • Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende
 • Andel inköpta livsmedel som är ekologiska enligt Ekomatcentrum

Vill du veta mer om kommuens resultat? Läs rapporten i sin helhet nedan!

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-11-27