Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens kvalitet i korthet

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Landsting, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med projektet och kommunens deltagande är att jämföra resultat med andra kommuner och därigenom lära och utveckla verksamheten.

Om undersökningen

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Rapporten visar, utifrån ett övergripande perspektiv, kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet undersöker fem områden:

 • kommunens tillgänglighet
 • trygghetsaspekter i kommunen
 • medborgarens delaktighet och kommunens information
 • kommunens effektivitet
 • kommunen som samhällsutvecklare

Varje område har ett antal ”mått” som SKL undersöker. Rapporten sammanställer statistik från flera olika källor, till exempel Öppna jämförelser, Kolada (som arbetar med kommunala analyser), Valmyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och ytterligare ett antal externa undersökningar.

I kommunens verksamhetsutveckling används rapporten som en viktig del i vårt förbättringsarbete. Underlaget från undersökningen analyseras i respektive förvaltning och vid behov skapas en åtgärdsplan.

Lommas resultat i korthet 2017

2017 deltog ca 260 kommuner. Utifrån senaste rapporten ligger Lomma kommun i topp tio inom:

 • Vilket resultat elever i årskurs 6 når i kommunen
 • Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
 • Kostnad per betygspoäng
 • Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och som bor i kommunen
 • Hur stor andel av befolkning som får försörjningsstöd

Lomma kommun hamnar under medelvärdet vad gäller:

 • Hur många barn per personal det är i kommunens förskolor
 • Vad kostnaden är för ett inskrivet barn i förskolan
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
 • Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (inom socialtjänst)
 • Andel inköpta livsmedel som är ekologiska
 • Hur många timmar per vecka som huvudbibliotek, simhall och återvinningstation har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar
 • Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna
 • Vad företagarna har för sammanfattande omdöme om kommunens service
 • Kvalitetsparametrar LSS- grupp och serviceboende

Vill du veta mer om kommuens resultat? Läs rapporten i sin helhet nedan!

Kontaktuppgifter

Tove Dannestam

Utvecklingschef

040-641 11 34

Sidansvarig: Tove Dannestam
Senast uppdaterad: 2018-02-21