Varje år är kommunen
med i en undersökning där de
som bor i kommunen berättar vad
som är bra och mindre bra.

Kommunens kvalitet i korthet

Piren i Lomma

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Regioner, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med projektet och kommunens deltagande är att jämföra resultat med andra kommuner och därigenom lära och utveckla verksamheten.

Om undersökningen

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Rapporten visar, utifrån ett övergripande perspektiv, kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet undersöker tre områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Varje område har ett antal nyckeltal som SKR undersöker. Rapporten sammanställer statistik från flera olika källor, till exempel Öppna jämförelser, Kolada (som arbetar med kommunala analyser), Valmyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket och ytterligare ett antal externa undersökningar.

I kommunens verksamhetsutveckling används rapporten som en viktig del i vårt förbättringsarbete. Underlaget från undersökningen analyseras i respektive förvaltning och vid behov skapas en åtgärdsplan.

Lommas resultat i korthet 2019

2019 deltog ca 260 kommuner. Utifrån senaste rapporten ligger Lomma kommun bland de 25% bästa inom måtten:

 • Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk
 • Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
 • Gymnasieelever med examen inom 4 år
 • Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, gällande frågan ifall brukaren trivs hemma
 • Andel som får svar på e-post inom en dag
 • Andel som tar kontakt med kommunen och får svar direkt på en enkel fråga
 • Gott bemötande vid kontakt med kommunen

Lomma kommun hamnar under medelvärdet vad gäller:

 • Brukarbedömning individ- och familjeomsorg gällande förbättrad situation
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
 • Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat ärende

Vill du veta mer om kommunens resultat? Följ länkarna nedan.

Kontaktuppgifter

Annica Walker

Controller

Sidansvarig: Annica Walker

Senast uppdaterad: