Det finns en stor hamn för fritidsbåtar i Lomma.
Du som är 18 år kan anmäla dig
till kön för båtplats.
Avgiften är 300 kronor per år.

Båtar och hamnar

Lomma hamn

I Lomma finns en väl utbyggd hamn för större och mindre fritidsbåtar. Större delen av hamnen arrenderas av Lommabuktens seglarklubb (LBS) som ansvarar för uthyrning av de flesta båtplatserna samt gästplatser.

LBS handhar även båtuppställningsplatsen för vinterförvaring, jollerampen och sjösättningsrampen, mastkranar samt egna mastförråd med klubbhus. I klubbhuset finns omklädnadsrum och toaletter för medlemmar och gäster.

På Varvstorget finns möjlighet till sjösättning och upptagning från kaj.

Ska båt stå eller vara förtöjd vid kaj längre än 24 timmar måste tillstånd sökas hos hamnkontoret.

Kommunens båtplatser

Utöver LBS båtplater hyr Lomma kommun ut båtplatser enligt nedanstående förutsättningar. Administrationen sköts av LBS. I Lomma hamn sträcker sig sommarsäsongen för båtplatser från 1/4 - 31/10. Därefter börjar vintersäsongen som pågår mellan 1/11 - 31/3. 

Telefon: 0707-41 13 10. E-post: Lars Jörnvi

Hamnkontoret har expeditionstid tisdagar klockan 16–18.
Gula huset Höjeågatan 10.

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)

Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,0-2,5 meter 3100 kr/säsong
(inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vintersäsong:
Plats i vattnet 700 kr/säsong.

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)

Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj 1 400 kr/kajmeter och säsong.

Båtplats bredd 3,0–3,5 meter 4 950 kr/säsong.

Båtplats bredd 4,0–4,5 meter 6 400 kr/säsong
(inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vintersäsong:
Plats i vattnet 1 400 kr/säsong.

Kollergångskajen (begränsad fri höjd)

Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj, maxlängd 6 meter 2 800 kr/säsong.

Vintersäsong:
Plats i vattnet 600 kr/säsong.

Gästplatsavgifter

I mån av plats så "kan" det finnas grönskyltade gästplatser - fördelas genom tillfälligt gästplatsavtal med hamnkontoret.

  • Gästplats Småbåtshamnen Höje å 600 kr/månad
  • Gästplats Norra kajen 1 200 kr/månad
  • Korttidsgästplats 180 kr/dygn

Övriga avgifter

El till vinterplats i vattnet 1 200 kr/säsong (utöver batteriladdning).

Köplatsavgift 300 kr/år.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med konsumentprisindex varvid augusti 2008 ska gälla som basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.

Båtplatskön

Du som är 18 år är välkommen att anmäla dig till kön för Lomma kommuns båtplatser i Lomma hamn. Du anmäler dig via vår e-tjänstportal: Anmälan till båtplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En årlig köavgift om 300 kr tas ut. Kötiden räknas från den dagen som betalning av köavgift inkommit till Lomma Kommun.

För anmälan till båtplatskön och övriga frågor avseende båtplatser i Lomma hamn (Höje Å samt N Kajen) kontakta Lars Jörnvi, LBS eller på telefon 0707-41 13 10. Telefontid tisdagar klockan 14-18.

För övriga båtplatser i Lomma hamn hänvisas till Lommabuktens seglarklubb (LBS) telefon 0707-41 13 10 eller telefon 040-41 30 16.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2020-01-17