Det finns en stor hamn för fritidsbåtar i Lomma.
Du som är 18 år kan anmäla dig
till kön för båtplats.
Avgiften är 300 kronor per år.

Båtar och hamnar

Segelbåtar i Lomma hamn

Lomma hamn

I Lomma finns en väl utbyggd hamn för större och mindre fritidsbåtar. Södra sidan, väster om gästhamnen vid biblioteket arrenderas av Lommabuktens seglarklubb (LBS) som ansvarar för uthyrning av de flesta båtplatserna samt gästplatser.

LBS handhar även båtuppställningsplatser för vinterförvaring, jollerampen och sjösättningsrampen, mastkranar samt egna mastförråd med klubbhus. I klubbhuset finns omklädnadsrum och toaletter för medlemmar och gäster.

På Varvstorget finns möjlighet till sjösättning och upptagning från kaj.

Ska båten stå eller vara förtöjd vid kaj längre än 24 timmar måste tillstånd sökas hos hamnkontoret.

Kommunens båtplatser

Lomma kommun hyr ut båtplatser enligt nedanstående förutsättningar. Administrationen sköts av LBS. I Lomma hamn sträcker sig sommarsäsongen för båtplatser från 1/4 - 31/10. Därefter börjar vintersäsongen som pågår mellan 1/11 - 31/3. 

Hamnkontoret har expeditionstid tisdagar klockan 16–18. Gula huset Höjeågatan 10.

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)

Sommarsäsong:

Båtplats bredd 2,0-2,8 meter 3 590 kr/säsong (inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vintersäsong:

Plats i vattnet 810 kr/säsong.

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)

Sommarsäsong:

  • Båtplats längs kaj 1 620 kr/kajmeter och säsong.
  • Båtplats bredd 3,0–3,5 meter 5 730 kr/säsong.
  • Båtplats bredd 4,0–4,5 meter 7 410 kr/säsong (inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vintersäsong:

Plats i vattnet 1 620 kr/säsong.

Kollergångskajen (begränsad fri höjd)

Sommarsäsong:

Båtplats längs kaj, maxlängd 6 meter 3 240 kr/säsong.

Vintersäsong:

Plats i vattnet 690 kr/säsong.

Övriga avgifter

El till vinterplats i vattnet 1 390 kr/säsong (utöver batteriladdning). Köplatsavgift 300 kr/år.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2018 ska gälla som basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.

Båtplatskön

Du som är 18 år och äldre är välkommen att anmäla dig till kön för Lomma kommuns båtplatser i Lomma hamn. Du anmäler dig via vår e-tjänstportal: Anmälan till båtplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En årlig köavgift om 300 kr tas ut. Kötiden räknas från den dagen som betalning av köavgift inkommit till Lomma kommun.

Uppsägning av båtplats

Vill du säga upp din båtplats gör du det till hamnkontoret.lommahamn@gmail.com

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: