Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det finns en stor hamn för fritidsbåtar i Lomma.
Den som är 18 år kan anmäla sig
till kön för båtplats.
Avgiften är 200 kronor per år.

Båtar och hamnar

Lomma hamn

I Lomma finns en väl utbyggd hamn för större och mindre fritidsbåtar. Större delen av hamnen arrenderas av Lommabuktens seglarklubb (LBS) som ansvarar för uthyrning av de flesta båtplatserna samt gästplatser.

LBS handhar även båtuppställningsplatsen för vinterförvaring, jollerampen och sjösättningsrampen, mastkranar samt egna mastförråd med klubbhus. I klubbhuset finns omklädnadsrum och toaletter för medlemmar och gäster.

På Varvstorget finns möjlighet till sjösättning och upptagning från kaj.

Ska båt stå eller vara förtöjd vid kaj längre än 24 timmar måste tillstånd sökas hos hamnkontoret.

Kommunens båtplatser

Utöver LBS båtplater hyr Lomma kommun ut båtplatser enligt nedanstående förutsättningar. Administrationen sköts av LBS.

Telefon: 0707-41 13 10. E-post: Lars Jörnvi

Hamnkontoret har expeditionstid tisdagar klockan 16–18. Gula huset Höjeågatan 10.

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)

Båtplats bredd 2,0-2,5 meter 2 625 kr/säsong (1/4 - 31/10)
(inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vinterplats i vattnet 600 kr/säsong (fr o m 1/11)

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)

Båtplats längs kaj 1 200 kr/kajmeter och säsong (1/4 - 31/10)

Båtplats bredd 3,0–3,5 meter 4 200 kr/säsong (1/4 - 31/10)

Båtplats bredd 4,0–4,5 meter 5 400 kr/säsong (1/4 - 31/10)
(inklusive vatten och el för batteriladdning)

Vinterplats i vattnet 1 200 kr/säsong (från och med 1/11)

Gästplatsavgifter

I mån av plats så "kan" det finnas grönskyltade gästplatser - fördelas genom tillfälligt gästplatsavtal med hamnkontoret.
Gästplats Småbåtshamnen Höje å 500 kr/månad
Gästplats Norra kajen 1 000 kr/månad
Korttidsgästplats 150 kr/dygn

Övriga avgifter

El till vinterplats i vattnet 1 000 kr/säsong (utöver batteriladdning)

Köplatsavgift 200 kr/år

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med konsumentprisindex varvid augusti 2008 ska gälla som basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.

Båtplatskön

Faktureringen för 2018 är försenad på grund av införandet av ett nytt digitalt system för kommunens båtplatskö. Fakturor kommer att skickas ut efter sommaren tillsammans med mer information angående digitaliseringen. Ingen förlorar sin plats i kön.

Den som är 18 år är välkommen att anmäla sig till kön för Lomma kommuns båtplatser i Lomma hamn. En årlig köavgift om 200 kr tas ut. Avgiften aviseras första kvartalet. Inbetalning av avgiften är en förutsättning för godkänd köregistrering.

För anmälan till båtplatskön och övriga frågor avseende båtplatser i Lomma hamn (Höje Å samt N Kajen) kontakta Lars Jörnvi, LBS eller på telefon 0707-41 13 10. Telefontid tisdagar klockan 14-18.

För övriga båtplatser i Lomma hamn hänvisas till Lommabuktens seglarklubb (LBS) telefon 0707-41 13 10 eller telefon 040-41 30 16.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-07-03