Lomma kommun stöttar ungdomar som är
16-20 år som inte gått klart gymnasiet.
Vi erbjuder stöd till att finna vägar till studie,
praktik eller arbete.

Du som varken studerar eller arbetar

Har du koll på KAA? Det är en förkortning för det Kommunala aktivitetsansvaret. KAA är ett ansvar som vi på kommunen har för att stötta ungdomar. Vi hjälper dig som är 16-20 år, som inte börjar gymnasiet eller hoppar av, eller som går ut utan examen.

I Lomma kommun erbjuder vi bland annat hjälp med olika sysselsättningar. Vi ger hjälp till praktik och hjälp att söka jobb. Du kan också få motiverande samtal, eller studie- och yrkesvägledning, eller så tar vi bara en promenad.

Vi samarbetar med olika myndigheter och kan stötta dig i kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller vården. Vi jobbar individuellt och lyssnar på dina behov för att du ska nå dina mål.

Har du frågor och är nyfiken på vad KAA kan göra för dig? Då är du välkommen att höra av dig till mig. Jag heter Sofie Gunnarsdotter och är ungdomskoordinator inom KAA i Lomma kommun.

Välkommen!

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Vi är enligt skollagen skyldiga att ha ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har avslutat gymnasieskolan utan gymnasieexamen. Aktivitetsansvaret innebär att Lomma kommun ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret samt vid behov bidra med insatser för att individer ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Ungdomarna följs upp av ungdomskoordinator på Lärcentrum.

Detta kan vi hjälpa dig med:

Vi erbjuder stöd till att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Det är frivilligt att ta del av stöd från aktivitetsansvaret.

  • Att tydliggöra dina mål, önskningar och kompetenser
  • Att hitta en väg in i utbildning, praktik eller arbete
  • Att hitta en praktikplats som passar dig
  • Jobbsökning
  • Studiebesök på och kontakt med skolor
  • Kontakt med studie-och yrkesvägledare och kurator

Vi utgår från dina önskningar och behov, i det tempo som passar dig. Tillsammans hittar vi individuella lösningar. Om du väljer att delta i verksamheten finns möjlighet till ekonomisk ersättning.

Hör av dig

Är du ungdom eller vårdnadshavare till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier och inte fyllt 20 år är du välkommen att ringa eller skicka e-post för att boka en samtalstid.

Kontaktuppgifter

Sofie Gunnarsdotter

Ungdomskoordinator

0733-41 12 13

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: