Båttvätt

Båttvätt vid Varvstorget

Vid Varvstorget i Lomma Hamn finns det möjlighet att med hjälp av kran lyfta upp din båt och tvätta den. Kranen är i första hand avsedd för att underlätta miljövänlig rengöring av båtbottnar, både inför upptagning och under säsongen.

Båtägare har såväl rättig- som skyldighet att använda tvättplattan för rengöring av båtar, till exempel i samband med uppställning, hemtransport eller förvaring. Tänk på att all båtbottentvätt är förbjuden på uppläggningsplatsen oavsett vilken typ av bottenbehandling som används på båten.

Boka båtbottentvätt

Vid Varvstorget i Lomma finns det möjlighet att med hjälp av kran lyfta upp din båt och tvätta den. Under perioden september-oktober krävs bokning för att använda kranen och tvättplattan. Bokning görs via länken nedan. Det finns även tvättservice mot en avgift.

Det går också bra att köra dit båten på trailer och tvätta den själv. Du som tvättar din båt själv måste ta med egen högtryckstvätt.

Kranen

Kranen får endast användas av behörig och för ändamålet utbildad personal.

Tvättplatta

Tvättplattan vid Varvstorget är ansluten till en regeneringsanläggning, där spolvattnet renas från bottenfärgsrester och biologiskt avfall från båtbottnarna. Därefter återanvänds det renade spolvattnet för att minska vattenförbrukningen av rent dricksvatten.

Tvättplattan och reningsanläggningen är endast avsedd för båtbottentvätt och annan båtservice. All annan fordonstvätt är förbjuden.

Användningen är avgiftsfri. Under perioden september-oktober krävs bokning och görs via LBS hemsida. Det är även möjligt att boka tvättservice mot en avgift.

Rengöring efter användning

Du som använder tvättplattan ansvara över att den städas och spolas efter användning. Snäckor, färgavfall, sli, snäckor, skal och musslor med mera ska samlas ihop och lämnas som avfall. Färgavfall och bottenfärgsrester räknas som miljöfarligt avfall och ska deponeras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katarina Löveborn

Senast uppdaterad: