Ibland behöver dina grannar
godkänna det du vill bygga.

Om ansökan inte stämmer
med detaljplanen får
grannar eller andra som
berörs av åtgärden möjlighet
att säga vad de tycker om åtgärden.

Ifall det är många som
har möjlighet att att säga
vad de tycker kan detta
annonseras i tidningen.

Grannehörande

I vissa bygglovsärenden sker grannehörande. Det sker om en bygglovsansökan innehåller avvikelser från gällande detaljplan och innebär att grannar eller övriga sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att yttra sig över ansökan. Samtliga delägare till den berörda fastigheten ska få möjlighet att yttra sig. De närmsta grannarna som gränsar till aktuell fastighet är alltid sakägare. I vissa fall kan även andra grannar beröras.

Det är Miljö- och byggnadsnämnden som sköter grannehörandet. I vissa fall är det många sakägare inblandade och då kan grannehörandet kungöras i till exempel i post- och inrikes tidningar.

Om åtgärden följer detaljplanen hörs grannar inte. Det är bra att informera grannar om de projekt som ska utföras på sin fastighet. Detta kan också minimera risken att bygglovet överklagas.

För lovbefriade åtgärder där byggnader placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgränsen ska sökande inkomma med intyg från berörd granne att de har tagit del av ritningar och godkänner åtgärden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: