Lerviks förskola

Små lejon på glasrutan med skolgården utanför

Välkommen! Lerviks förskola i Lomma invigdes i augusti 2018. Den rymmer åtta avdelningar och är en toppmodern förskola vad gäller inne - såväl som utemiljöer.

Verksamhetsidé

Vi arbetar utifrån Lerviks profil som illustreras med ett hjärta och ett barn som nyfiket tittar genom en kikare. Hjärtat står för att alla barn ska bli sedda och omtyckta utifrån den person de är. Kikaren symboliserar nyfikenhet, och lust till att både få utvecklas i lek och i sitt lärande. Dessa två delar är också kopplade till förskolans läroplan, Normer och värden (hjärtat) och utveckling och lärande (kikaren). Barnen erbjuds och får möjlighet att prova på olika material, lärmiljöer och aktiviteter. Relationer mellan barn-barn och barn-pedagog stärks, fördjupas och breddas då barnen får möjlighet till att ha tillgång flera olika kamrater. Ordet variation blir då ett ledord som genomsyrar vardagen på förskolan. Barnen står i centrum för vår pedagogiska verksamhet och det är deras intressen som verksamheten bygger sin grund på.

Arbetet på Lerviks förskola grundar sig på systemteorin med lösningsfokus som är det ett förhållningssätt och verktyg att möta barn, vårdnadshavare, kollegor eller andra intressenter som har kontakt med oss. I praktiken så innebär det att ett barns utveckling och lärande har sin grund i att samspela och lära sig av olika människor i systemet. Det kan vara att ett barn lär genom leken med andra kamrater på förskolan, eller genom undervisningen som pedagogerna bedriver. Systemen både överlappar varandra och går även hand i hand, som röd tråd i utbildningen vars mål och syfte är väl förankrad i förskolans läroplan. 

Förskolan är placerad i utkanten av Lomma, och vi har närhet till flera naturområden. Med lådcyklar kan barn och personal förflytta sig smidigt till alla delar i kommunen. 

Förskolan och vår omgivning

Förskolan är toppmodern med inspirerande lärmiljöer, inomhus som utomhus. Lokalerna är ändamålsenliga för både barn och personal. Vi tänker på våra lärmiljöer och vad de betyder för barnens utveckling och lärande. Vikt har lagts på öppna ytor, ljusinsläpp, samspelt färgsättning och lekfulla utemiljöer. Arkitekturen är även utformad så att samarbete och variation är möjligt för barn och pedagoger.

Adress

Bronsgatan 2, Lomma

Sidansvarig: Cecilia Holst

Senast uppdaterad: