Om du har beviljat bistånd
i hemmet med måltider
kan du beställa hem
färdiga maträtter
som värms i hemma hos dig.

Stöd och hjälp kring måltider

Måltidssituation

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att stöd och hjälp kring måltider kan du ansöka om detta hos biståndshandläggare i kommunen.

Stöd och hjälp kring måltider kan beviljas i olika former utifrån individens behov.

  • Måltider - Dagligt stöd i form av måltider innebär hjälp med frukost, värma lunchlåda, eftermiddagsfika samt lättare kvällsmat. I insatsen ingår även hjälp med att plocka fram och ta undan efter måltiderna samt diska. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet.
  • Måltidshjälp - Insatsen innebär att personal sitter med under måltiden för att säkerställa att brukaren äter/dricker, inte sätter i halsen, att maten delas samt vara ett aktivt stöd för den enskilde under måltiden. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet. Normalnivån för insatsen är hjälp i samband med frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.
  • Matdistribution - Insatsen innebär beställning och leverans av matlådor. Maten som levereras följer de nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelverkets kostråd för äldre. Insatsen beviljas till dem som inte själv kan tillreda sitt huvudmål på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning samt som har behov av insatsen minst fem dagar per vecka. För mer information kring matdistributionen, se informationsfoldern Från kök till kök nedan.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman

Senast uppdaterad: