Allemansrätten

Naturvy från Domedelja mosse

Domedelja mosse

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar (med eller utan hund), övernattar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Det här får du göra i den svenska naturen

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta en natt. Men inte för nära boningshus. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus.
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kus­ten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På som­maren är det ofta förbjudet att elda.

Tänk på det här

 • Du får inte passera över tomter, trädgår­dar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, plan­teringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hun­den kopplad i naturen.

Källa: naturvardsverket.se

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: