Domedejlas förskola

Välkommen! Domedejlas förskola ligger i Borgeby i nära anslutning till Rutsborgskolan. Förskolan består av fem avdelningar: Molnet, Pluto, Månen, Stjärnan och Planeten.

Verksamhetsidé

Domedejlas förskola har fem avdelningar. Tillsammans skapar pedagogerna en fantastisk lärmiljö för att erbjuda de bästa förutsättningarna för barnen. Förskolans miljöer uppmuntrar till lek, kommunikation, utforskning och lärande. Pedagogerna arbetar medvetet med att erbjuda många verktyg som utvecklar barns språk, social kompetens och logiskt tänkande. På Domedejlas förskolan arbetar pedagogerna med att ge barnen stimulans för att utveckla intresse, fantasi och nyfikenhet. Hälsoarbete och hållbarhet är viktiga inslag i vår verksamhet.

Förskolan och vår omgivning

Vi vill ge barnen stimulans i utomhusmiljö. Förskolan ligger bredvid Domedejlamosse som besöks flera gånger i veckan. I skogen finns möjligheter för barnen att vara nyfikna och utforska naturen tillsammans.

Adress

Domedejlavägen 2, 237 41 Bjärred

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Senast uppdaterad: