Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan i länet

Länssyrelsen i Skåne har det samordnande ansvaret i händelse av en kris som påverkar länet. Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna insatserna. Det finns en beredskap att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2018-05-30