Enkätundersökningar

barn

Varje år genomförs enkätundersökningar i Lomma kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Resultaten analyseras centralt och lokalt på varje enhet och är ett viktigt underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskola

Under våren genomförs årligen enkätundersökningen Förskolebarometern som är riktad till vårdnadshavare.

Grundskola

Under vintern genomförs årligen enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling som är riktad till elever och vårdnadshavare.

Fritidshem

Under våren genomförs årligen enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling fritidshemmet som är riktad till elever.

Fritidsklubb

Under våren genomför årligen Miljö för lärande och utveckling fritidsklubb som är riktad till elever.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: