Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkätundersökningar

barn

Varje år genomförs enkätundersökningar i Lomma kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Resultaten analyseras centralt och lokalt på varje enhet och är ett viktigt underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskola

Under våren genomförs årligen enkätundersökningen Förskolebarometern som är riktad till vårdnadshavare som har barn förskolan eller pedagogisk omsorg.

Grundskola

Under vintern genomförs årligen enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling som är riktad till elever och vårdnadshavare.

Fritidshem

Under våren genomförs årligen enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling fritidshemmet som är riktad till elever.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2019-08-19