Lekplatser

Lekande barn på lekplats

I Lomma kommun finns det 67 lekplatser. Lekredskapen på dessa är varierande för att passa barn i olika åldrar. Nedan hittar du våra lekplatser med bild och en liten beskrivning av vad de innehåller.

Följande lekplatser har anpassade redskap för rullstolsburna:

  • 17 Gröna Lekan, Bjärehovsvägen, Bjärred
  • 62 Bantorget, Lomma
  • 92 Brohusvägen, Lomma

Läs mer om de olika lekplatserna och vilka lekredskap som finns på respektive plats i länken nedan "Karta över lekplatser".

Lekplatser på skolgårdar

På kommunens skolgårdar finns många fina lekplatser. Dessa är fria att nyttja efter verksamhetstid. Flera av dem är dessutom nya och håller hög standard.

Upptäckt fel eller brister?

Varje lekplats har ett namn och ett nummer som du också kan hitta vid lekplatsen. Är något trasigt eller fel på lekplatsen? Gör en felanmälan och ange lekplatsens namn och nummer samt vad felet är.

Lekplatsplan

Under 2022–2023 har samtliga lekplatser i Lomma kommun inventerats samt en lekplatsplan tagits fram. Syftet med lekplatsplanen är att ge en samlad bild av de befintliga lekplatsernas kvaliteter och fördelning i kommunen. Planen ska vidare fastslå hur lekplatserna kan utvecklas och planeras långsiktigt.

Vi hoppas att denna lekplatsplan ska inspirera till ett nytänkande kring lekplatser där lekvärde och gröna lekmiljöer är i fokus. Ett helhetstänkt ska finnas kring lekplatsernas tillgänglighet och utformning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: