Avgifter för ärenden inom miljö- och livsmeldesområdet

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning, anmälningar och ansökningar inom miljö- och livsmedelsområdet i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av ärende som avses och omfattningen av den.

Exempel på ungefärliga avgifter

Notera att exemplen är baserat på antal timmar nedlagda och att avgiften kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Priserna är baserade på 2020 års prisbasbelopp.‌

Åtgärd


Avgift

Registrering av livsmedelsanläggning


1 176 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - café


3 528 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - restaurang


5 880 kr

Anmälan om solarium


5 880 kr

Strandskyddsdispens


14 112 kr

Anmälan om inrättande av kompost


2 352 kr

Ansökan om använding av bekämpningsmedel (utanför tomtmark)


9 408 kr

Anmälan om inrättande av enskilt avlopp


9 408 kr

Ansökan om djurhållning av vissa djur inom detaljplan


3 528 kr  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-06-02