Avgifter för ärenden inom miljö- och livsmedelsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning, anmälningar och ansökningar inom miljö- och livsmedelsområdet i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av ärende som avses och omfattningen av den.

Exempel på ungefärliga avgifter

Notera att exemplen är baserat på antal timmar nedlagda och att avgiften kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Priserna är baserade på 2022 års prisbasbelopp.‌

Åtgärd

Avgift

Registrering av livsmedelsanläggning

1 221 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - café

3 663 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - restaurang

6 105 kr

Anmälan om solarium

6 105 kr

Strandskyddsdispens

14 652 kr

Anmälan om inrättande av kompost

2 442 kr

Ansökan om användning av bekämpningsmedel (utanför tomtmark)

9 768 kr

Anmälan om inrättande av enskilt avlopp

9 768 kr

Ansökan om djurhållning av vissa djur inom detaljplan

3 663 kr


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: