Avgifter för ärenden inom miljö- och livsmedelsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning, anmälningar och ansökningar inom miljö- och livsmedelsområdet i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av ärende som avses och omfattningen av den.

Exempel på ungefärliga avgifter

Notera att exemplen är baserat på antal timmar nedlagda och att avgiften kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Priserna är baserade på 2024 års prisbasbelopp.‌

Åtgärd

Avgift

Registrering av livsmedelsanläggning

1 302 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - café

3 906 kr

Årlig avgift för livsmedelsanläggning - restaurang

6 510 kr

Anmälan om solarium

6 510 kr

Strandskyddsdispens

15 624 kr

Anmälan om inrättande av kompost

2 604 kr

Ansökan om användning av bekämpningsmedel (utanför tomtmark)

10 416 kr

Anmälan om inrättande av enskilt avlopp

10 416 kr

Ansökan om djurhållning av vissa djur inom detaljplan

3 906 kr


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: