Om du ska riva ditt hus eller
det uppstår avfall när du bygger något
ska avfallet sorteras.

Det som ska sorteras är
trä, glas, plast
gips, metall och så kallade mineraler.

Det ska sorteras för att
viktigt att återanvända material.

Avfall vid bygg- och rivningsarbeten

Den 1 augusti 2020 infördes en ny lagstiftning gällande sortering av avfall vid bygg- och rivningsarbeten. Nu ska avfall sorteras i fraktionerna trä, glas, plast, metall, gips och mineraler.

Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska från och med den 1 augusti 2020 allt avfall som uppstår vid bygg- och rivningsarbeten sorteras. Det ska sorteras i fraktionerna trä, glas, plast, gips, metall och mineraler (betong, tegel, klinker, keramik eller sten). Anledning till den nya lagstiftningen är att främja återanvändning och materialåtervinning.

Vissa material och situationer medför generella undantag från sortering (exempelvis där separering av föremål inte är genomförbart eller materialet är förorenat). Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att lämna dispens från kravet på sortering av avfall även om du inte omfattas av de generella undantagen. För att erhålla dispens måste det finnas särskilda skäl.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: