Fakta om Lomma kommun

Lomma ligger i Skåne, vid kusten.
Här bor nästan 25 000 människor.
De flesta bor i orterna Lomma och Bjärred.
De andra byarna heter Borgeby, Flädie, Fjelie,
Önnerup, Lilla Lomma och Alnarp.

Det är många som tycker om att bo här.
Nära naturen och havet.
Just nu byggs det många hus
och lägenheter i kommunen.

Arbete och pendling

Kommunen ligger nära Malmö och Lund.
Dit kan du ta bussen.
Det tar ungefär 30 minuter.
Det är även nära till Köpenhamn i Danmark.
Dit kan man åka med Öresundståg
från Malmö eller Lund.

Många som bor här
arbetar i en annan stad.
De åker ofta bil eller buss dit.
I kommunen jobbar mer än 6 000 personer.
Den största arbetsgivaren är Lomma kommun.

Jordbruket är stort i kommunen.

I Alnarp kan man studera om man vill
lära sig mer om natur och jordbruk.
Det finns också en stor park här.

Skola och barn

Det finns förskolor och skolor
både i Lomma och Bjärred.
Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år.
Man söker plats för barnet på förskolan
4 månader innan barnet ska börja.

När barnet fyller 6 år finns det förskoleklass.
Från förskoleklass till skolår 6
kan man få hjälp att se efter barnen
efter skolan.

Gymnasieskolor finns i städerna runt omkring.

Stöd och hjälp

Ibland kan man behöva
hjälp, råd och stöd i livet.
Under Stöd och hjälp här till vänster
kan su läsa om vad kommunen gör
för att hjälpa barn, unga och vuxna.

Fritid

Det finns mycket att göra i Lomma kommun.
Vill du sporta finns det idrottsplatser
i Borgeby och Lomma.
Idrottshallar finns vid Pilängskolan i Lomma
och vid Rutsborgsskolan
och Bjärehovsskolan i Bjärred.

I Borgeby finns en nybyggd sporthall och
en tennishall med 8 inomhusbanor.

I kommunen finns mer än 100 föreningar.

Vill du spela golf finns det banor vid Habo Ljung.
I Habo Ljung kan du även promenera,
jogga eller rida i skogen.

Lomma har en lång kust.
Här kan du bada, segla eller vindsurfa.

På Långa Bryggan i Bjärred kan du
även bada vintertid på kallbadhuset.

Föredrar du varmare vatten,
kan du besöka Pilängsbadet i Lomma.

I Borgeby finns ett slott
som är mycket gammalt.

Bibliotek

Det finns bibliotek både i Lomma och Bjärred.
Här finns böcker och filmer
för både barn och vuxna.

Du kan också få hjälp
att använda våra datorer
där du kan söka information.
Det finns datorer
även för synskadade.

För barn och familjer ordnas
ofta teater och musikupplevelser.

Kommunfakta

Lomma kommun bildades under 1960-talet genom en sammanslagning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid årsskiftet 2020/2021 hade kommunen 24 876 invånare.

Befolkning

I kommunen finns tre tätorter: Lomma med 13 524 invånare, Bjärred med 9 770 invånare och Flädie med 241 invånare. Siffrorna är från årsskiftet 2023/24. Övriga cirka 1 093 invånare bor i någon av byarna Borgeby, Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma, Alnarp eller ute på den rena landsbygden.

Statistik om befolkningen i kommunen.

Kommunalskatten år 2024 för Lomma kommun är totalt 30,82 kr.

Näringsliv och arbetsmarknad

Utmärkande för näringslivet är ett stort antal fåmansföretag. Kommunen är största arbetsgivaren med ungefär 1 500 anställda. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp är en stor arbetsgivare inom kommunen. Största privata arbetsgivare är KåKå och Nolato MediTech AB.

Jordbruksnäringen omfattar 3 000 hektar och sätter sin prägel av jordbruksbygd på kommunen.

Den lokala arbetsmarknaden omfattar cirka 7 000 arbetstillfällen, främst inom företag med inriktning på konsultverksamhet, service och handel samt lättare industriell verksamhet.

Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Fler än tre av fyra förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen.

Kommunikationer

Kommunen gränsar till Malmö stad, Burlövs, Staffanstorps, Lunds och Kävlinge kommuner. Sedan december 2020 går det persontågstrafik från Lomma station på Lommabanan. Resan tar 7 minuter till Malmö och norrut går pågatåget till Helsingborg via Kävlinge. Lommabanan planeras också att byggas ut i en andra etapp till december 2026, då får kommunen två tågstationer till, i Alnarp och Flädie. Motorvägen genom kommunen ger möjlighet till snabba transporter. Körtiden till Malmö från kommunens olika delar är ungefär 15–20 minuter. Kollektivtrafiken är även väl utbyggd med täta bussförbindelser till Malmö och Lund.

Bostäder och byggande

För närvarande är bostadsbyggandet mycket omfattande i kommunen. Här uppförs såväl småhus som lägenheter i flerfamiljshus med olika upplåtelseformer. Övriga aktuella byggprojekt.

Skolor och barnomsorg

Förskolor och skolor finns i tätorterna Lomma och Bjärred/Borgeby. Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal i Skåne och Bromölla/Sölvesborg.

Det finns förskoleverksamhet från ett års ålder. Ansökan till förskola måste göras fyra månader innan barnet beräknas börja. Det är alltid lättast att få en plats i augusti eftersom en årskull då lämnar verksamheten för att börja skolan. Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg från förskoleklass till skolår 6.

Socialt stöd och omsorg

Socialtjänsten i Lomma kommun ger olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv. Under fliken Omsorg och hjälp kan du läsa om de verksamheter som Lomma kommun erbjuder barn, unga och vuxna.

Här finns bland annat information om äldreomsorg och stöd till dig med olika typer av funktionsnedsättning. Här finner du också information om vart du vänder dig för att få hjälp med ekonomiska bekymmer, frågor kring familj- och familjerelationer samt missbruk.

Fritid och kultur

När det gäller fritidsaktiviteter finns det ett brett utbud i kommunen. Möjlighet till sport och motion är väl tillgodosedd bland annat genom idrottsplatser i Borgeby och Lomma. Idrottshallar finns vid Pilängskolan i Lomma, vid Rutsborgsskolan och Bjärehovsskolan samt Borgebyhallen i Bjärred. Dessutom finns LBTK-hallen med åtta inomhusbanor för tennis. I kommunen finns även lokaler för många andra inomhusidrotter.

Samlingslokaler, som Folkets Hus och Medborgarhuset, hyrs ut till allmänheten och föreningar. Inom kommunen finns ett blomstrande föreningsliv med sammanlagt mer än 100 föreningar med olika intresseinriktningar.

Vidsträckta sandstränder lockar sommartid till frestande havsbad. På vintern badar man i Pilängsbadet. Det finns även ett kallbadhus i Bjärred. Andra vattenaktiviteter som lockar är segling, windsurfing och kitesurfing.

En 27+18-håls golfbana vid Habo Ljung är fullt utbyggd. Habo Ljungs fritids- och rekreationsområde inbjuder, förutom till golf, även till strövtåg, jogging, scouting, hunddressyr och ridning.

Både Lomma och Bjärred har bibliotek med generösa öppettider, välförsett mediabestånd och tillgång till många databaser. Det finns datorer som även synskadade kan använda och båda biblioteken har tillgång till texttelefoni. Biblioteken satsar på barnverksamhet genom att samarbeta med barnhälsovården, skola och förskola liksom på "Boken kommer"-verksamhet, som är en individuell service för gamla och funktionshindrade.

I samarbete med skola och förskola erbjuds alla barn många kulturupplevelser. Det ordnas också barn- och familjeprogram.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Ydmark

Senast uppdaterad: