Cykelparkering

Förälder och barn parkerar sina cyklar

Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Dock måste cyklar ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter. Du får parkera din cykel i max 24 timmar på allmän plats.

Använd cykelställ

Om du parkerar din cykel på gångbanan måste du göra det så att den inte hindrar fotgängarna. Tänk på att din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på ett korrekt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt.

Våra cykelställ kan skilja sig från varandra beroende på var i kommunen de är placerade.

Om det saknas cykelparkering vid din bostad eller arbetsplats är det fastighetsägarens ansvar att ordna detta för boende, anställda och besökare.

Flyttade cyklar

Cyklar som står felaktigt uppställda eller verkar vara övergivna har kommunen rätt att flytta på. Tänk på att du får parkera din cykel på allmän plats under max 24 timmar. 

Cyklar som har avlägsnats kan efterfrågas hos kommunens Kontaktcenter via info@lomma.se eller tel: 040-641 10 00. Blir inte cykeln utkvitterad av ägaren inom 3 månader kommer ägarskapet att gå över till Lomma kommun. 

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: