Stöd vid en kris

Lomma kommun har en krisstödsgrupp som består av professionella resurser, till exempel, psykologer och kuratorer. Gruppen ska stödja medborgare, besökare och andra grupper som vistas i kommunen. Krisstödsgruppen kan kallas in av ansvariga inom kommunen, till exempel räddningsledare eller tjänsteman i beredskap.

Krisstödsgrupp

Krisstödsgruppen kallas inte in rutinmässigt vid olyckor. Den är till för akuta situationer där behovet av psykosocialt stöd är stort, i väntan på vidare åtgärder. Stödet är särskilt viktigt om barn eller ungdomar är inblandade.

Krisstödsgruppen ersätter inte eller tar över en arbetsgivares arbetsmiljöansvar, det personliga nätverket eller andra myndigheters ansvar utan är ett komplement till andra resurser i det akuta läget.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: