En ny brygga har byggts
intill dagens
Långa brygga i Bjärred.

Efter att den nya bryggan
är klar kommer den
gamla bryggan monteras
ner.

Långa bryggan

Bjärred var redan i början av 1900-talet en etablerad badort och stränderna attraherar både invånare och långväga gäster. Kustlivet finns i vårt DNA och nu förnyar Lomma kommun det mest kända landmärket, Långa bryggan i Bjärred.

Med start i februari 2022 påbörjade kommunen byggnationen av en ny Långa brygga. Den nya bryggan håller på att byggas strax söder om den nuvarande bryggan från 1991, med en konstruktion som på bästa sätt kan möta framtida klimatförändringar och vattennivåhöjningar med en beräknad livslängd på 30 år.

För att öka tillgängligheten för besökare ska bryggdäcket breddas i förhållande till tidigare konstruktion samt öppnas upp i en plattform halvvägs ut på bryggan som ger möjlighet till förvaring och sittplatser. Bryggan får också en större entré med trädäck och bänkar.

Den nya bryggans placering bredvid den befintliga bryggan möjliggör fortsatt tillgänglighet till kallbadhus och restaurang under byggtiden. Dock kan tillgängligheten på bryggan vara något begränsad och kortare avstängningar kan ske. När den nya bryggan är klar kommer den gamla att rivas.

Tidplan

Vecka 5 gick arbetet igång med att få ner sista pålarna till anslutningen från ny brygga till den befintliga. Rivning av den gamla bryggan pågår just nu. Den 11 februari 2023 hölls en ceremoniell bandklippning för den nya bryggan som från och med då togs i bruk.

Projektet beräknas att bli klart under våren 2023.

Drönarfoto på Långa bryggan i Bjärred

Teknisk beskrivning

Den nya konstruktionens bryggdäck placeras på +2,9 meter över havet vilket är 0,4 meter högre än idag. Konstruktionen blir då mindre utsatt för krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället för dagens 2,0 meter – byggs för att höja kvaliteten, göra det lättare att mötas och skapa bättre tillgänglighet till de olika delarna av bryggan.

Den nya bryggan innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig entré vid stranden. Det innehåller även en plattform halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och sittplatser.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: