Lokalstöd

Föreningar som inte kan bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler kan, efter godkännande av kultur- och fritidsnämnden, få stöd till kostnader för att hyra annan lokal eller kostnader för av föreningen ägd lokal.

Lokalen ska finnas i Lomma kommun. Lokalen ska, för att vara berättigad till stöd, användas huvudsakligen till föreningens verksamhet och vara godkänd av berörda myndigheter. Storleken på stödet bestäms utifrån särskilda avtal med föreningarna.

Föreningar som inte kan bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler kan söka skötselbidrag för:

  • hyra
  • värmekostnader
  • energikostnader
  • VA-kostnader

Stöd till klubb- och/eller kanslilokal beviljas undantagsvis och prövas i varje enskilt fall efter begäran.

Ansökan

Föreningen ansöker om lokalstöd senast 1 mars. Ansökningsblanketten hittar du här: Självservice Länk till annan webbplats.. Grund för stöd är kostnader under senaste verksamhetsår. Kopior på verifikationer ska bifogas ansökan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: