Medborgarundersökning

Lomma kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur kommuninvånarna i Lomma ser på sin kommun.

Hitta på sidan

Varje år deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning med syftet att undersöka hur våra kommuninvånare ser på kommunen. Årets resultat (2021) visar bland annat att 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Äldreomsorgen och det lokala kultur- och nöjeslivet är områden som ni kommuninvånare vill se förbättringar inom. Läs mer på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning skickades ut i höstas. I Lomma kommun skickades undersökningen ut till 1 200 individer genom ett slumpmässigt urval i åldern 18 år och uppåt. 49 % svarade på undersökningen vilket är högt i jämförelse med riket där 38 % svarade.


Resultat från 2021 i korthet

Undersökningen mäter vad våra kommuninvånare tycker fungerar bra och mindre bra i vår kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende. Resultaten för 2021 visade bland annat att:

  • 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på en delad sjunde plats i landet tillsammans med grannkommunen Kävlinge, Kungsbacka och Umeå.
  • 92 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på fjärde plats i landet.
  • 87 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på tredje plats i landet.

I jämförelse med de andra kommunerna som deltagit i undersökningen ligger Lomma kommun i topp gällande attityderna till hur kommunen sköter sina verksamheter. Kommunens invånare är generellt sett positiva till hur kommunen driver exempelvis förskola, grundskola, underhåll och skötsel av vägar samt upplever en trygghet i kommunen och stora delar av vår boendemiljö.

Däremot vill kommuninvånarna bland annat att kommunen arbetar vidare med äldreomsorgen och det lokala kultur- och nöjeslivet. Invånarna vill även att kommunen ska utveckla hur vi arbetar med bemötande och inflytande och vill gärna vara mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete, exempelvis genom medborgardialog eller brukarråd.

Undersökningen har gjorts om från föregående år. Det går därför inte att göra exakta jämförelser med föregående års resultat.

Är du intresserad av att ta del av resultaten i sin helhet kan du kika på sammanfattningen nedan.

Olika sätt att påverka

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Lämna en synpunkt i LUKAS Länk till annan webbplats.

Gör en felanmälan om du exempelvis ser trasig belysning eller överfull papperskorg Länk till annan webbplats.

Eller ring oss på 040-641 10 00 eller via info@lomma.se så hjälper vi dig med din fråga.

Om du som invånare känner dig otrygg finns det möjlighet att påverka detta genom att rapportera otrygga platser i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi som kommun använder detta underlag i vårt trygghetsförebyggande arbete.

Kontaktuppgifter

Annica Walker

e-handelsansvarig

Sidansvarig: Annica Walker

Senast uppdaterad: