Det är viktigt att det syns tydligt
vem som skickar ett brev
eller har gjort en folder
eller en hemsida.

Därför finns det en symbol
som alltid ska vara med
och vissa färger som ska
användas.

Grafisk profil

Lomma kommuns logotyp

En gemensam grafisk profil för alla kommunens verksamheter är en viktig del av Lomma kommuns varumärke.

En tydlig avsändare och en gemensam grafisk profil är viktig för Lomma kommuns varumärke. Logotyp, typsnitt, färger och bilder samverkar alla för att ge en gemensam bild av Lomma kommun.

Lomma kommuns logotyp finns två varianter, en liggande och en stående version. Logotypen finns i tre olika färgställningar; röd, svart och vit.

Det är i första hand den liggande, röda varianten av logotypen som ska användas.

Logotypen får inte ändras eller användas av externa aktörer utan tillstånd från Lomma kommuns kommunikationsavdelning. Kontakta oss om du har frågor, via kommunikation@lomma.se

Logotyp och grafisk manual

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Mattias Präntare

Senast uppdaterad: