Vindkraft i Lomma kommun

Kommunfullmäktige i Lomma antog i oktober 2004 en vindkraftspolicy för kommunen. Denna policy innebär i princip att kommunen säger nej till etablering av vindkraft i kommunen, såväl på land som ute i Öresund.

Kommunen har även behandlat frågan om vindkraft i "Översiktsplanen 2010 för Lomma kommun" och därvid dragit slutsatsen att storskaliga vindkraftsanläggningar inte är möjliga inom kommunen med hänsyn till kulturmiljöintressen, landskapsbild och försvarsintressen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: