Skoldatatek

Glada barn som sitter vid en dator

Skoldatateket fokuserar på digitala lärverktyg som kan underlätta skolarbetet för ALLA elever, men framförallt de som har koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter / dyslexi.

Skoldatateket vänder sig till pedagoger, elever och vårdnadshavare för visning, handledning och genomgång av de digitala lärverktyg som vi har tillgång till i kommunen.

Även förskolorna får del av Skoldatatekets verksamhet genom utbildning till pedagoger.

Skoldatatekets hemsida Länk till annan webbplats. finns information och instruktionsfilmer som beskriver de verktyg vi använder i kommunen.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: