Energi och uppvärmning

Att eftersträva en minskad energianvändning är viktigt av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. I Lomma kommun kan du som privatperson, bostadsrättsförening samt företag få kostnadsfri energirådgivning av vår energirådgivare.

Lomma kommun har tillsammans med kommunerna i Svedala, Staffanstorp och Lund ett samarbete gällande energi- och klimatrådgivning. Våra gemensamma klimatrådgivare är placerade på kommunkontoret i Lund. Du kan även besöka Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som verkar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energi- och klimatplan

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att styra kommunens utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. Det övergripande målet för planen är att Lomma år 2050 ska ha minimerat sina utsläpp av växthusgaser genom exempelvis förändrade transporter, energieffektivisering i kommunala verksamheter, förnyelsebar energiproduktion och energihänsyn i den fysiska planeringen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katerina Katsanikou
Senast uppdaterad: 2020-01-15