Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energi och uppvärmning

Att eftersträva en minskad energianvändning är viktigt av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. I Lomma kommun kan du som privatperson, bostadsrättsförening samt företag få kostnadsfri energirådgivning av vår energirådgivare.

Besök även Energimyndighetenlänk till annan webbplats som verkar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energi- och klimatplan

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att styra kommunens utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. Det övergripande målet för planen är att Lomma år 2050 ska ha minimerat sina utsläpp av växthusgaser genom exempelvis förändrade transporter, energieffektivisering i kommunala verksamheter, förnyelsebar energiproduktion och energihänsyn i den fysiska planeringen.

https://lomma.se/download/18.3622320515aa42f897057/1488896774305/Energiplanen2015-2020.pdflänk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Georg Gremsperger
Senast uppdaterad: 2019-04-05