Ledning och administration

Träd, dimma och sol

Elevhälsan i Lomma kommun är centralt organiserad vilket innebär att elevhälsans professioner verkar ute på skolor men tillhör organisatoriskt den Centrala barn- och elevhälsan. Verksamhetschefen för den Centrala barn- och elevhälsan har det övergripande ansvaret för att alla förskolor och grundskolor har tillgång till elevhälsans olika professioner. I uppdraget ingår också ett extra fokus på barn i behov av särskilt stöd och att vid behov samordna insatser kring dessa barn och elever.

Ledning

Verksamhetschefen ansvarar bland annat för:

  • Att det systematiska kvalitetsarbetet sker kontinuerligt i linje med gällande styrdokument och förvaltningens målarbete
  • Att elevhälsans professioner når ut till för- och grundskolorna
  • Mottagande av elever inom anpassad grund- och gymnasieskola

Administration

Administratören kan lotsa dig vidare till rätt person om du inte vet vart du ska vända dig.

Administratörens ansvarar också för:

  • Allt inkommande, såsom samtal och post
  • Transporter av barn- och elever till och från skolan
  • Mottagning och handläggning av anmälningar till kurser
Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef

0733411025

Christine Uneram

Administratör

0733411685

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: