Grillplatser

Grillplats på gräsplan med vy över Lommabukten

På sommaren är det många som eldar och grillar i naturen. Är du bara vaksam kan de flesta olyckor undvikas. Lomma kommun ansvarar för elva grillplatser. De finns utsatta på kartan nedan.

Håll din alltid informerad kring vad som gäller innan du tänder grillen. Information om eventuellt eldningsförbud hittar du på Lomma kommuns hemsida. Kom ihåg att det är du som har ansvar om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

När eldningsförbud gäller är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar är ej tillåtet att använda när eldningsförbud gäller. Nedan följer användbara tips för en säker grillning:

  • Ha alltid vatten eller annan möjlighet till släckning av grillen/elden i närheten, om något skulle gå fel.
  • Använd bara briketter och kol avsett för grillning i grillen, inte trä eller annat material.
  • Var noga med att släcka grillen efter användning och släng inte varm aska i soptunnan, låt den svalna först.
  • Om du använder engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt. Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar/bord av trä eller på marken. Placera därför alltid grillen på underlag som inte kan börja brinna, som grus eller sand.
  • Var noga med att släcka engångsgrillen ordentligt och tänk på att inte lämna kvar den i naturen.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis

Senast uppdaterad: