Fonder och program

EU erbjuder utvecklings- och finansieringsmöjligheter via ett stort antal fonder och program. Programmen har olika inriktningar och målsättningar och riktar sig exempelvis till företag, organisationer, föreningar och offentliga aktörer.

EU-programmen kan förenklat delas in i antingen geografiska eller sektorsspecifika. De geografiska programmen och fonderna är anpassade till de europeiska regionernas olika behov och syftar till att skapa hållbar tillväxt samt till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna. Dessa program går även under benämningen Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Sektorsprogrammen är istället inriktade på olika sektorer eller teman som exempelvis utbildning, miljö, klimat eller hälsa. Dessa program styrs i regel direkt från Bryssel.

På Riksdagens webbplats EU-upplysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om aktuella program och hur du söker stöd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kontaktcenter *
Senast uppdaterad: