Värdegrund

Värdegrund, illustration Respekt, Öppenhet, Ansvar

Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar i Lomma kommun är bärare av våra värderingar. Det påverkar vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande, men också hur vi förhåller oss till varandra, våra medborgare och samarbetspartners.

Alla har ett ansvar att känna till och dela verksamhetens värderingar. De ska vägleda oss i våra vardagliga beslut och möten.

När värdegrundens tre grundvalar: öppenhet, respekt och ansvar efterlevs har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och Lomma kommun som i förlängningen ska leda till nöjdare medborgare, brukare och elever och att fler vill arbeta i kommunen.

ÖPPENHET - Vi är välkomnande, nyfikna och prestigelösa. Vi inbjuder till samarbete och nytänkande.

RESPEKT - Vi har tillit till och förståelse för varandra och varandras uppdrag, förutsättningar och olikheter. Vi visar omtanke.

ANSVAR - Vi agerar med fokus på vårt uppdrag, tar initiativ och bidrar till helheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: