Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier på kulturområdet. Stipendiet är på max 20 000 kr och kan tilldelas personer eller grupper med särskild anknytning till Lomma kommun.

Deadline för ansökan är den 1 juli varje år.

Bestämmelser för kulturstipendium

  • Kulturstipendium (maximalt 20 000 kr) kan utdelas till person eller grupp med särskild anknytning till Lomma kommun som stöd för fortsatt kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området.
  • En väl motiverad ansökan ska även innehålla plan för hur stipendiet ska användas. Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan ska vara gjord via ansökningsformulär på Lomma kommuns hemsida. Det ska bifogas ett arbetsprov till ansökan. Arbetsprovet får högst bestå av en A4 i pdf-format (bokutdrag, foto, text eller annat) alternativt video- eller ljudupptagning på max två minuter.
  • Kulturstipendium kan delas upp i flera stipendier. Nämnden kan reservera anslaget belopp under högst två år.
  • Kulturstipendium kan tilldelas person eller grupp vid endast ett tillfälle.
  • Kulturstipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden under september månad, efter utlåtande från förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid.
  • För att kunna ta emot kommunens kulturstipendium ska stipendiaten som motprestation delta på kommunens årliga kulturfest i oktober (den 12 oktober 2019) med uppträde, utställning eller liknande.

Kulturstipendiat 2018


Kultur och fritidsnämnden har i år beslutat att tilldela Lomma Kommuns kulturstipendium till Nahom Yonas med följande motivering:

Nahom Yonas, född 1997

Nahom Yonas arbetar med musik. Han är 21 år och bosatt i Lomma. Nahom har varit aktiv musiker i olika format sen han började på kulturskolan i Lomma för mer än 10 år sedan. Han har släppt singlar och album under sitt artistnamn "NAHOM". Nahom får Lomma kommuns kulturstipendium för att stimulera till fortsatt karriärutveckling som artist.

Lista över tidigare mottagare av Kulturstipendiet.PDF

Nahom Yonas, mottagare av Kulturstipendiet 2018. Foto: Linus Hagström

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Larsson
Senast uppdaterad: 2019-09-16