Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier på kulturområdet. Stipendiet är på max 20 000 kr och kan tilldelas personer eller grupper med särskild anknytning till Lomma kommun.

Stipendiet ska vara ett stöd för fortsatt kulturellt skapande eller för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området. Deadline för ansökan är den 1 september varje år.

Bestämmelser för kulturstipendium

  • Kulturstipendium (maximalt 20 000 kr) kan utdelas till person eller grupp med särskild anknytning till Lomma kommun som stöd för fortsatt kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området.
  • En väl motiverad ansökan ska även innehålla plan för hur stipendiet ska användas. Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan ska vara gjord via ansökningsformulär på Lomma kommuns hemsida. Det ska bifogas ett arbetsprov till ansökan. Arbetsprovet får högst bestå av en A4 i pdf-format (bokutdrag, foto, text eller annat) alternativt video- eller ljudupptagning på max två minuter.
  • Kulturstipendium kan delas upp i flera stipendier. Nämnden kan reservera anslaget belopp under högst två år.
  • Kulturstipendium kan tilldelas person eller grupp vid endast ett tillfälle.
  • Kulturstipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden senast 1 december, efter utlåtande från förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid.

Kulturstipendier 2017

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte den 6 november beslutat att tilldela Lomma kommuns kulturstipendium till Diane Assiri med följande motivering:

Diane Assiri, född 1991

Diane Assiri arbetar med performance. Hon är med i ett konstkollektiv vid namn Diary of a Dream och är även aktiv i ett kollektiv som heter Tlön. De gestaltar rum och tillställningar där vi uppmuntrar besökarna att utforska och ifrågasätta sociala, sensoriska och mentala upplevelser. Diane får Lomma kommuns kulturstipendium för att fortsätta sina studier på Royal College of Art i London.

Lista över tidigare mottagare av Kulturstipendiet.PDF

Diane Assiri, mottagare av Kulturstipendiet 2017.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Widmark
Senast uppdaterad: 2018-02-19