Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier på kulturområdet. Stipendiet är på max 20 000 kr och kan tilldelas personer eller grupper med särskild anknytning till Lomma kommun.

Deadline för 2022 års ansökan är den 10 juli.

Bestämmelser för kulturstipendium

  • Kulturstipendium (maximalt 20 000 kr) kan utdelas till person eller grupp med särskild anknytning till Lomma kommun som stöd för fortsatt kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området.
  • En väl motiverad ansökan ska även innehålla plan för hur stipendiet ska användas. Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan ska vara gjord via ansökningsformulär på Lomma kommuns hemsida. Det ska bifogas ett arbetsprov till ansökan. Arbetsprovet får högst bestå av en A4 i pdf-format (bokutdrag, foto, text eller annat) alternativt video- eller ljudupptagning på max två minuter.
  • Kulturstipendium kan delas upp i flera stipendier. Nämnden kan reservera anslaget belopp under högst två år.
  • Kulturstipendium kan tilldelas person eller grupp vid endast ett tillfälle.
  • Kulturstipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden under september månad, efter utlåtande från förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid.
  • För att kunna ta emot kommunens kulturstipendium ska stipendiaten som motprestation delta på kommunens årliga kulturfest i oktober med uppträde, utställning eller liknande.

Kulturstipendiat 2020

Kultur- och fritidsnämnden har i år beslutat att tilldela Lomma Kommuns kulturstipendium till Johan Ulfsparre.

Johan Ulfsparre, sångare

Johan Ulfsparre är 22 år och bosatt i Bjärred och han studerar vid Royal Academy of Music i London. Johan siktar på en framtid som sångare inom klassisk musik. Han får stipendiet för att han visar talang och ambition och har en uttalad vilja att sprida och framförallt bevara den klassiska musiken. Stipendiet är tänkt att fungera som ett stöd för fortsatt kulturellt skapande. Pristagaren får stipendiesumman 20 000 kronor.

Johan Ulfsparre
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: