Räddningstjänst

Lommas räddningstjänst och Staffanstorps räddningstjänst bildar tillsammans Räddningstjänsten Lomma–Staffanstorp.

När larmet går

Lomma kommun har en deltidsbrandkår. Detta innebär att när du ringer SOS Alarm på telefonnummer 112, vidarebefordrar de larmet till aktuell station. Ett larm går ut till de tjänstgörande brandmännens personsökare och de ska då ta sig till brandstationen och byta om. Hela brandstyrkan ska sitta klara för utryckning i brandbilarna och vara på väg ut från stationen inom fem minuter.

Räddningstjänstens uppgift

Räddningsstyrkorna i Lomma ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Styrkan ska samtidigt kunna göra både ut- och invändig livräddning/släckning med rökdykare i bostäder och industrier.

Vid trafikolyckor ska styrkan kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Styrkan ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på förstärkning från Skånekommunernas samägda resurser samt från Räddningsverkets materieldepå. För att kunna vara uthålliga vid större insatser finns även ett samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Skåne.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: