Förkorta handläggningstiden

Nedan redovisas ett antal punkter som du med enkelhet kan kontrollera i förhand för att ert ärende ska anses vara komplett:

  • Se till att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan avseende avstånd till gräns, placering, maximal byggnadsarea, högsta byggnadshöjd, högsta våningsantal, med mera. Läs mer om detaljplaner.
  • Se till att de grundläggande ritningarna skickas med. Dessa är oftast situationsplan, planritning, fasadritning och sektionsritning. Exempel på ritningar på byggnad Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. och på plank Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du se här.
  • Redovisa viktiga mått i ritningarna. Viktiga mått kan vara avstånd till tomtgräns på situationsplan, längd och breddmått på planritning samt höjdmått på fasadritning. Ritningshuvudet ska innehålla datum, namn på fastigheten, typ av ritning, vem som ansvarar för ritningen samt vilken skala som avses.
  • Se till att ritningar är enhetliga och inte skiljer sig från varandra.
  • Ritningar ska vara fackmannamässiga och tydliga. En person ska kunna titta på ritningarna och med enkelhet förstå dem. Det ska tydligt framgå, med exempelvis skuggning vilken åtgärd som ska utföras.
  • Se till att nya dörrar, nya höjdskillnader på entréplan, nya korridorer och nya rum är tillgänglighetsanpassade.
  • Är er åtgärd komplicerad så krävs oftast anmälan om kontrollansvarig som till det tekniska samrådet tar fram en kontrollplan med dig. Om åtgärden bedöms vara av enklare karaktär behöver du inkomma med förslag till kontrollplan redan vid ansökan.
  • Många områden inom kommunen ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Läs den del av programmet som behandlar just din fastighet. Ibland kan det finnas reglering på vad som låter sig göras inom områden som har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla. Läs mer om kulturmiljöprogrammet.
  • För att underlätta för dig att ta reda på vad som gäller på din fastighet kan du använda denna karttjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: