Pris för berömvärda insatser

Priset för berömvärda insatser syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden

Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke "Tanke. Omtanke. Mertanke!" Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och kultur är undantagna.

Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15 000 kronor. Det delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelning sker i samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december månad.

Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.

Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Förslag om nominering av pristagare lämnas skriftligt via mejl: kommunstyrelsen@lomma.se eller brev till Kommunstyrelsen, Lomma kommun, 234 81 Lomma senast den 30 september.

Förslaget ska ange vilken berömvärd insats som genomförts.

Pristagare

2016

Lions Club i Lomma för föreningens betydande bidrag till att på ett positivt sätt uppmärksamma Lomma kommun utanför dess gränser, samt till att uppmuntra en klimatsmart livsstil.

Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet med sin årliga loppmarknad på området kring Folkets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och vidhåller en god tradition för invånarna i Lomma kommun, samtidigt som den bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av kläder och prylar medför dessutom en besparing på jordens resurser, minskar kemikalieförbrukningen, samt leder till minskad avfallshantering.

2015

Inga-Maj och Helge Forsberg för sitt mångåriga ideella arbete för att hjälpa behövande i Litauen genom insamling av kläder, skor, rullatorer etc. som levereras till Litauen. Helge Forsberg har dessutom startat fruktodling i Litauen vilket medfört såväl sysselsättning för många, som inkomster av försäljning.

Inga-Maj och Helge Forsberg tilldelas priset även för sitt medmänskliga arbete i Röda Korsets Väntjänst där de genom sitt engagemang hjälper och glädjer många äldre i kommunen.

2014

Stefan Nilsson för att han visade rådighet och beslutsamhet när han genom sin kunskap i hjärt-lungräddning (HLR) och en hjärtstartare räddade livet på en tränarkollega som segnade ner vid en träning i Lilla Bjärehovshallen.

Thomas Fåhraeus för att han visade mod och handlingsstyrka när han förhindrade att en ung man drunknade vid Långa bryggan i Bjärred i februari.

Att på sådant sätt som Stefan Nilsson och Thomas Fåhraeus ta ansvar är i allra högsta grad berömvärt och ska uppmuntras och uppmärksammas.

2013

Inget pris delades ut.

2012

Freddy Andersson för sitt engagemang i träning av ungdomar i basketklubben Lobas. Freddy är en medmänniska som är en mycket positiv förebild för barnen och som har en förmåga att få alla engagerade och känna sig delaktiga.

Simon Warfving för att han tagit ansvar och visat sin ambition att hjälpa en medmänniska. Simons agerande har bl.a. medverkat till att en klasskamrat på Bjärehovskolan fått stanna i Lomma kommun istället för att byta bostadsort i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut.

2011

Johannes Nilsson och Carl Andersson för att de visade mod och rådighet när de i januari räddade en man från att drunkna i hamnen.

Kerstin Mülow för den osjälviska arbete hon utför genom insamlingar för att hjälpa behövande barn i Litauen, ger stöd till kvinnojourer, föreningar och så vidare.

2010

Ursula Jönsson för att hon bedriver aktiviteter på Havsblick på helt ideell basis till glädje för många.

2009

Jonathan Almström, Gustav Norén och Niklas Glindholm för att de visade mod och rådighet när de strax innan nyår 2009 förhindrade en brand på Bjärehovskolan.

2008

Christopher Övall för sitt medmänskliga engagemang i handikappfrågor i Lomma scoutkår. Gunnel Almström, Lisa Ericsson, Anne-Marie Hansson och Inger Norrman för det osjälviska arbete de lägger ner till glädje för de äldre på Jonasgården.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist

Senast uppdaterad: