Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Särskild undervisningsgrupp

Syftet är att skapa en anpassad skolverksamhet där elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande kan vistas. Här möjliggörs en individanpassad skolgång med hela barnet i fokus under hela skoldagen.

Vår verksamhetside

Karstorp C är en central särskild undervisningsgrupp där elever från kommunens samtliga grundskolor kan få sin skolplacering tillfälligt eller under en längre period. Verksamheten riktar sig till elever i grundskolan åk 1-9.

Namnet Karstorp C tydliggör närheten till Karstorp Norra och Karstorp Södra. C står för Centrum, men även för “central särskild undervisningsgrupp”. Det är rektor på elevens hemskola som enligt skollagen fattar beslut om placering hos oss.

Målgrupp

Karstorp C har ett nära samarbete med föräldrar, hemskola och externa parter. Många av eleverna har diagnoser inom NPF och/eller svårigheter med socialt samspel, emotionella svårigheter, svårt med att hantera känslor, impulser och svårt med koncentrationen. Det finns dock inget krav på att man har en diagnos och skolan har inte heller någon särskild inriktning.

Adress

Skolskeppsgatan 13,234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: