Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Särskild undervisningsgrupp

Byggnad i gult tegel

Syftet är att skapa en anpassad skolverksamhet där elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande kan vistas. Här möjliggörs en individanpassad skolgång med hela eleven i fokus under hela skoldagen.

Vår verksamhetside

Karstorp C är en central särskild undervisningsgrupp. Hos oss kan elever från Lomma kommuns samtliga grundskolor få sin skolplacering tillfälligt eller under en längre period. Verksamheten riktar sig till elever i grundskolan åk 1-9.

Syftet är att erbjuda en individanpassad skolverksamhet för elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande kan vistas. Personalen har ett nära samarbete med vårdnadshavare, hemskola och externa parter för att tillsammans arbeta med helheten runt varje elev.

Varje elev får en avgränsad arbetsplats, undervisning sker i mindre grupp eller enskilt. Det finns plats för ca 14 elever och med dessa arbetar 8 pedagoger som har olika pedagogiska inriktningar och ämnesbehörigheter.

Målgrupp

Målgruppen är elever i Lomma Kommun som under en längre tid, av olika anledningar, haft en problematisk skolgång. Flera av eleverna har diagnoser inom NPF och/eller svårigheter med socialt samspel, emotionella svårigheter, svårt med känsloreglering, impulskontroll och koncentration. Det finns dock inget krav på att eleven ska ha en diagnos och skolan har inte heller någon särskild inriktning.

Antagning

Antagningsgruppen utreder vilken/vilka elever som ska erbjudas plats när ledig plats finns. Rektor på elevens hemskola fattar sedan beslut om placering hos oss. Placering sker terminsvis.

Vill du veta mer?

Klicka här Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Adress

Skolskeppsgatan 13,234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Annette Rosenhall

Chef för särskild undervisningsgrupp

0709-41 30 56

Sidansvarig: Annette Rosenhall
Senast uppdaterad: