Här visar vi aktuella arbeten
som kan påverka trafiken
på kommunens gator och vägar.

Arbeten på gator och vägar

Här visas aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

För mer information kan du läs om planerade asfaltsarbeten här. Läs även på Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och VA SYDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om projekt som kan påverka trafiken och framkomligheten i Lomma kommun.

Hjälp oss att bistå er med en god service. Ser du en överfull papperskorg eller upptäcker fel på till exempel gator, lekplatser, vattenledningar eller dylikt? Tveka då inte att göra en felanmälan till oss så att vi kan åtgärda problemet så snabbt som möjligt.


 • Begränsad framkomlighet på Järngatan 14/9-1/10
  Under perioden 14 september till 1 oktober kommer framkomligheten på Järngatan vara begränsad. Det på grund av schaktarbete samt flytt av elcentral. Ett körfölt kommer att vara avstängt för både motordriven trafik samt gång- och cykeltrafik. Vänligen följ anvisning på plats.

 • Begränsad framkomlighet vid Bjärreds centrum 21/9-30/11
  Med anledning av ombyggnation av vägen vid Bjärreds centrum och korsningen Flädievägen/Norra västkustvägen kommer framkomligheten i centrala Bjärred vara begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Detta gäller under perioden 21 september till 30 november. Vänligen följ orange vägvisning och anpassa hastigheten.

 • Avstängt vid Esplanaden, Garngränd och Kollergångstorget v.36-42
  Med anledning av plattsättningar, trafikhinder och asfaltering kommer Esplanaden, Garngränd och Kollergångstorget att vara avstängt för både motordriven trafik samt gång- och cykeltrafik från vecka 26 till vecka 42.

 • Begränsad framkomlighet på Strandvägen 249 till den 18/9
  Med anledning av fjärrvärmearbete kommer framkomligheten på Strandvägen i höjd med husnummer 249 vara begränsad från och med den 7 september till och med 18 september. För motordrivna fordon kommer en körplåt att läggas ut. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas att följa orange vägvisning.

 • Begränsad framkomlighet på Västanvägen till den 20/12
  Med anledning av byggnation av fem nya busshållplatser längs Västanvägen i Bjärred kommer framkomligheten längs Västanvägen vara begränsad till och med den 20 december.

 • Valhallavägen avstängt 31/8 - 30/9
  VA SYD utför servisarbete på Valhallavägen 9 under perioden 31 augusti till och med 30 september. Vägen stängs av, men alla boende längs gatan kommer ha full tillgänglighet till sina fastigheter.

 • Begränsad framkomlighet på Centrumgatan och Karstorpsvägen 27/7-30/11
  Under perioden 27 juli till 30 november kommer framkomligheten på Karstorpsvägen och Centrumgatan i Lomma vara begränsad. Detta på grund av byggnation av gång- och cykelbana samt cykelöverfart.

 • Promenadstråk vid kustdammarna avstängt
  Från och med vecka 17 till och med årsskiftet 2020/2021 är promenadstråket vid Fyrkantsdammen avstängt för gång- och cykeltrafikanter. Avstängningen sker med anledning av byggnation av ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med Tre- och Fyrkantdammarna. 

 • Handläggningstider kan påverkas
  Handläggning av kommunala ärenden kan i nuläget ta längre tid. Vi ber om förståelse för detta.

 • Lommavägen i Hjärup
  I slutet av april stängs Lommavägen i Hjärup stängs på grund av fyrspårsutbyggnaden, vilket kan påverka trafiken till och från Lomma.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: 2020-03-09