Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Här visar vi aktuella arbeten
som kan påverka trafiken
på kommunens gator och vägar.

Arbeten på gator och vägar

Här visas aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • 2019-03-14 05:30
  Fortsatt arbete på Vinstorpsvägen
  Vecka 12 fortsätter arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen.
 • 2019-03-13 13:41
  Arbetet med parkourparken påbörjas
  Med start vecka 12 kommer PEAB påbörja arbetet med parkourparken i norra delen av Bjärehovsparken. 
 • 2019-03-07 13:37
  Avstängningen av Hamnallén upphör
  Tidigare aviserades att Hamnallén i Lomma skulle vara avstängd i ena riktningen den 13/3 kl 8:30–15/3 kl 15:00. Detta kommer ej att ske, utan trafik och busstrafik kommer att gå som vanligt.
 • 2019-02-17 10:27
  Lommabanan avstängd på grund av ombyggnad
  Fram till vecka 15 2019 är Lommabanan avstängd för tågtrafik. Arbetsfordon kommer dock fortsatt att trafikera rälsen.
 • 2019-02-11 14:04
  Avstängning Karstorpsvägen, Lomma
  Korsningen Karstorpsvägen/Pilgatan kommer enbart att ha ett öppet körfält i sänder fram till den 8/3. Tillfälliga busshållplatser är placerade cirka 100 m västerut längs Karstorpsvägen.
 • 2018-12-21 13:34
  Arbete på Vinstorpsvägen
  Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen fortsätter.
 • 2018-11-30 13:04
  Avstängning av Pilgatan
  Från och med måndag 3/12 och preliminärt fram till årsskiftet kommer Pilgatan i Lomma att vara avstängd.
 • 2018-11-29 13:15
  Avstängning Rosengatan
  Rosengatan i Lomma stängs av från och med måndagen den 10 december.
 • 2018-11-20 14:08
  Vattenverkstomten i Lomma
  Vattenverksgatan, Barkgatan och Pilgatan är avstängda i etapper under tiden Vattenverkstomten iordningsställs.
 • 2018-11-06 21:06
  Lomma stationsområde östra sidan
  Korsningen Linneavägen/Rönngatan kommer att stängas av den 13/11, för underhåll av vattenledningar och gator.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: 2018-10-01