Kommun och politik

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och bildades under 1960-talet genom sammanläggning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid årsskiftet 2020/2021 hade kommunen 24 876 invånare. Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Hitta direkt

Flaggor utanför kommunhuset Lomma

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa andra eller hur du kan få hjälp om du är orolig över kriget i Ukraina.

Illustration av pratbubblor. Bild Ingrid Henell

Den 11 september var det allmänna val. Vad blev det för resultat i kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén

Här skriver kommunstyrelsens ordförande (KSO) Robert Wenglén själv om aktuella planer och visioner för kommunens verksamheter.

Oppositionsråd Per Bengtsson

Här skriver oppositionsrådet Per Bengtsson själv om aktuella planer och visioner för kommunens verksamheter.

Nyheter