Kommun och politik

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och bildades under 1960-talet genom sammanläggning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 24 638 invånare. Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Hitta direkt

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén

Här skriver kommunstyrelsens ordförande (KSO) Robert Wenglén själv om aktuella planer och visioner för kommunens verksamheter.

Oppositionsråd Per Bengtsson

Här skriver oppositionsrådet Per Bengtsson själv om aktuella planer och visioner för kommunens verksamheter.

Nyheter