Kommun och politik

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och bildades under 1960-talet genom sammanläggning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid årsskiftet 2019/2020 hade kommunen 24 834 invånare. Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Hitta direkt

Lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål på LUKAS.

Här hittar du protokoll från politikernas olika möten.

Nyheter