Kommun och politik

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och bildades under 1960-talet genom sammanläggning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid senaste befolkningsmätningen den 30 september 2018 hade kommunen 24 541 invånare. Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål på LUKAS.

Här hittar du protokoll från politikernas olika möten.

Nyheter