Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Klimatpanelen ger förslag på åtgärder

Medlemmar ur klimatpanelen runt ett bord

I vintras bjöds intresserade kommuninvånare in att vara delaktiga i kommunens framtida energi- och klimatarbete genom att delta i en klimatpanel. Nu presenteras den rapport som de tagit fram med förslag på klimatåtgärder.

Vid fyra tillfällen i vår har klimatpanelen bestående av 19 deltagare träffats och lärt sig mer om klimatutmaningen, transporter, energi och konsumtion genom olika föreläsningar. Klimatpanelens deltagare har nu arbetat fram konkreta förslag till kommunens kommande klimat -och energiplan.

Jag är mycket nöjd med samarbetet med Klimatpanelen och tycker resultatet är över förväntan, säger Per Blomberg, klimat- och miljöstrateg. De förslag som presenterats av klimatpanelen är spännande och visar på stor insikt i klimatutmaningen. Föreläsningarna gav bra underlag för arbetet och det ställdes väldigt många frågor till föredragshållarna som visade på deltagarnas stora intresse.

Även om jag tyckte att jag hade bra kunskap från början, har jag lärt mig mycket nytt. Det har varit spännande och lärorikt att utöver de intressanta föreläsningarna, även få ta del av de andra deltagarnas åsikter och perspektiv, säger Anna Nohed, en av deltagarna i panelen, till vardags forskare om naturbaserade lösningar på SLU.

Vad händer nu?

Av 90 framtagna förslag enades gruppen om att prioritera de allra viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan. Nu ska tjänstepersoner och politiker på Lomma kommun bearbeta förslagen för att presentera ett slutligt förslag som ska ut på samråd i november. Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas för ett slutligt förslag på Energi- och klimatplan 2026–2030 som kommunfullmäktige ska ta ställning till våren 2025.

Jag hoppas att förslagen resulterar i många konkreta åtgärder, säger Anna Nohed, som gärna skulle delta i liknande dialogmöten framöver;

Att vara med i klimatpanelen har känts som en jättebra möjlighet, inte minst för dialogens skull. Om politikerna är villiga att lyssna, så vill jag gärna delta!

Klimatpanelen består av kommuninvånare som frivilligt och helt ideellt engagerat sig i Klimatpanelen. Ett stort tack till er för ert värdefulla arbete!

Läs mer

Ta gärna del av de föreläsningar som gruppen fått ta del av på: Klimatpanel - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Läs hela rapporten och se alla förslag: Rapport Klimatpanelen 2024 Pdf, 172.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Blomberg

Navigera vidare

Arkiv