Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Här hittar du information och regler om skolskjuts i kommunen.

Kommunen är i vissa fall skyldig att anordna skjuts om det behövs på grund av: färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

För Lomma kommun gäller följande huvudregler för rätt till skolskjuts för grundskoleelev och särskoleelev:

  • Enligt Skollagen ska varje fall prövas individuellt med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

  • Skolskjuts i Lomma kommun kan innebära skjuts med skolskjutsfordon, kollektivtrafik eller i enstaka fall självskjuts (om ordinarie skolskjuts inte kan ordnas).

Barn/elever som ingår i personkretsen för LSS har möjlighet att ansöka om särskild anordnad skolskjuts/elevresor till och från skolan. Vid frågor som rör LSS ta kontakt med Centrala barn- och elevhälsan.

Anmälan och regler

SkolskjutsansökanPDF

Skolskjuts ordningsregler PDF

Skolskjutsregler fr.o.m. 2017-06-30 PDF

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Staffan Friberg
Senast uppdaterad: 2019-08-26