Hemtjänst

I första hand är du själv som ansvarar för att du ska klara dig i ditt hem och se över dina möjligheter till att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation.

När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av annan kan du ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare.

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem för att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från just din livssituation. Hjälpen som kan beviljas är i form av service, personlig omvårdnad och måltider.

Om du behöver hjälp

Om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.

Vem utför hemtjänsten?

Hemtjänsten drivs i Lomma kommuns regi.

Från och med den 1 januari 2023 utförs städ och tvätt inom hemtjänst av den privata aktören Vardagshjälten AB.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Så här kontaktar du hemtjänsten

För att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg som hemtjänsten i Lomma kommun ger dig så är det viktigt att du kan nå oss. Om det är en akut situation trycker du på ditt trygghetslarm.

  1. Prata i första hand med din kontaktperson eller den hemtjänstpersonal som kommer hem till dig.
  2. Du kan även ringa hemtjänstens telefon.

Telefontid: kl. 08.00–12.00 helgfri vardag måndag till fredag.

Kontakta det område du tillhör:

Lomma:

  • City 040-641 12 27
  • Hamnen 040-641 10 50

Bjärred

  • Omkretsen 040 – 641 12 52
  • Centrum 040 – 641 12 62

Ringer du utanför telefontiden kan du lämna ett meddelande så återkommer vi till dig senast nästkommande vardag.

Hemtjänstens enhetschefer

Hamnen: Senija Boskovic
Mobil: 0733-41 12 00, e-post: senija.boskovic@lomma.se 

City: Stina Cederhag
Mobil: 0730-28 88 63

e-post: stina.cederhag@lomma.se

Bjärred Centrum: Ingela Magnusson
Mobil: 0709-41 32 08, e-post: ingela.magnusson@lomma.se

Bjärred Omkretsen: Charlotte Dysart
Mobil: 0730-34 20 84, e-post: charlotte.dysart@lomma.se

Nattpersonalen inom hemtjänsten ingår i respektive hemtjänstområde tillsammans med ordinarie dag- och kvällsmedarbetare.

Information

Behöver du ytterligare information kontakta kommunens Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Senast uppdaterad: