Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är pedagogernas lärdomar i centrum.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

Nyckeln till att förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Enheterna följer därför en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete. Allt börjar i pedagogernas reflektion av det egna pedagogiska arbetet i mötet med barnen.

Pedagogerna dokumenterar via vår kvalitetssajt

Här finns länken till vår kvalitetssajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport

Den digitala tekniken har förändrat rapportskrivandet på ett genomgripande sätt. Med pedagogernas digitala redovisningar har vi gjort det enkelt för skolledare att ta del av lägesbedömningen, sambandet mellan arbetssätt och måluppfyllelse och strategierna för att nå det önsvärda läget på enhetsnivå. 

Lärrapport

Tjänstemän summerar och analyserar alla lärdomar i kvalitetsrapporterna till en Lärrapport, där vi har gjort det enkelt att ta del av den generella lägesbedömningen och våra utvecklingsområden.

Lärseminarium

Lärseminariet är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då möts tjänstemän, skolledare och pedagoger för att följa upp enhetens mål. Syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligas i praktiken.

Lärstämma

På Lärstämman möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän och skolledare för att diskutera och skapa förståelse för nuläget och det önskvärt läget samt vägen dit.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2019-08-19