Kvalitet och utveckling

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är pedagogernas lärdomar i centrum.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

En av nycklarna till att förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Enheterna följer en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete. Enheterna har stor frihet att addera frågor som de är nyfikna på. Allt börjar i pedagogernas reflektion av det egna pedagogiska arbetet i mötet med barnen.

Gemensam plattform

Här finns länken till vår kvalitetssajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport

Med pedagogernas redovisningar har vi gjort det tillgängligt för rektorerna att ta del av lägesbedömningen, sambandet mellan arbetssätt och måluppfyllelse och strategierna för att nå det önskvärda läget på enhetsnivå.

Lärrapport

Lärrapporten fokuserar på förutsättningar, processer, resultat och utvecklingsområden i kommunens pedagogiska verksamheter.

Lärstämma

På Lärstämman möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän och rektorer för att diskutera och skapa förståelse för nuläget och det önskvärda läget samt vägen dit.

Lärseminarium

Lärseminariet är en uppföljande del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då möts tjänstemän, rektorer och pedagoger för att följa upp arbetet utifrån enhetsplanen. Syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligats under det pågående läsåret.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2020-01-09