Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är det pedagogernas lärdomar som är i centrum.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nyckeln till att förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Enheterna följer därför en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete. Allt börjar i reflektion av det egna pedagogiska arbetet i klassrummet eller på avdelningen.

Allt börjar i pedagogernas lärdomar

På vilket sätt påverkade arbetsformer och arbetssätts måluppfyllelsen? Hur vet vi det? Vad vill vi göra mer av? Vilka är våra utvecklingsområden? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation till nationella mål och riktlinjer.

Pedagogerna dokumenterar via vår kvalitetssajt

Här finns länken till vår kvalitetssajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapporter på enhetsnivå

Den digitala tekniken har förändrat vårt rapportskrivande på ett genomgripande sätt. Med pedagogernas digitala redovisningar och våra digitala rapporter har vi gjort det enkelt att ta del av lägesbedömningen, sambandet mellan arbetssätt och måluppfyllelse och strategierna för att nå det önsvärda läget på enhetsnivå. 

Lärrapport på huvudmannanivå

Tjänstemän summerar och analyserar alla lärdomar i kvalitetsrapporterna till en Lärrapport, där vi har gjort det enkelt för huvudmannen att ta del av den generella lägesbedömningen och våra utvecklingsområden.

Lärseminarium

Lärseminariet är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då möts tjänstemän, skolledare och pedagoger för att följa upp målen som formulerats i enhetsplanen. Syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligas i praktiken. Det handlar inte om vad som enheten måste göra, utan vad den vill göra för att utveckla verksamheten och eleverna.

Lärstämma

På Lärstämman möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän och skolledare för att diskutera och skapa förståelse för nuläget och det önskvärt läget samt vägen dit.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2019-06-26