Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

Flicka hoppar

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi utifrån att söka nya lösningar, kombinera nya sätt och nya metoder i det pedagogiska arbetet. Allt för hur vi på bästa sätt ska bidra till barnen och elevernas lärande och utveckling.

Gör vi rätt saker i våra pedagogiska verksamheter?

Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Vilka är våra utvecklingsområden? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation till nationella mål och riktlinjer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Allt börjar i reflektion av det egna pedagogiska arbetet i klassrummet eller på avdelningen. Nyckeln till att förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Lomma kommuns modell för systematiskt kvalitetsarbete ger tillgång till arbetssätt och verktyg så att vi hittar både styrkor och utvecklingsområden. Modellen bygger på att:

  • De pedagogiska verksamheterna följer en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete.
  • Förvaltningens sammanställning och analys av samtliga pedagogiska verksamheters rapportering bildar en Lärrapport. 
  • Lärrapporten utgör i sin tur underlag för Lärstämman där önskvärt läge diskuteras.

Digital Lärrapport

Den digitala tekniken har förändrat vårt rapportskrivande på ett genomgripande sätt. Med vår digitala Lärrapport har vi gjort det enkelt att ta del av lägesbedömningen och orsakerna till varför det ser ut som det gör. 

Lärstämma

På Lärstämmorna möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän, rektorer och förskolechefer för att diskutera och skapa förståelse för önskvärt läge och en samsyn mellan huvudmannen och verksamheter kring vägen dit.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2017-11-23