Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är pedagogernas lärdomar i centrum.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

En av nycklarna till att förskola och grundskola ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Enheterna följer därför en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete. Enheterna har stor frihet att addera frågor som de är nyfikna på. Allt börjar i pedagogernas reflektion av det egna pedagogiska arbetet i mötet med barnen.

Pedagogerna dokumenterar via vår kvalitetssajt

Här finns länken till vår kvalitetssajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport

Med pedagogernas digitala redovisningar har vi gjort det enkelt för rektorerna att ta del av lägesbedömningen, sambandet mellan arbetssätt och måluppfyllelse och strategierna för att nå det önsvärda läget på enhetsnivå. 

Lärrapport

Förvaltningen summerar och analyserar alla lärdomar i kvalitetsrapporterna till en Lärrapport. Lärrapporten är ett underlag inför Lärstämma och fokuserar på förutsättningar, processer och resultat i våra pedagogiska verksamheter.

Lärstämma

På Lärstämman möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän och skolledare för att diskutera och skapa förståelse för nuläget och det önskvärt läget samt vägen dit.

Lärseminarium

Lärseminariet är en uppföljande viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då möts tjänstemän, rektorer och pedagoger för att följa upp arbetet utifrån enhetsplanen. Syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligats under det pågående läsåret.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2019-10-09