Klimat, miljö och hållbarhet

Lomma kommun bedriver miljöstrategiskt arbete, vilket innebär att vi arbetar med övergripande miljö-, klimat- och naturvårdsfrågor.

De viktigaste miljöstrategiska frågorna är:

  • Naturvård
  • Miljömål
  • Klimatanpassning
  • Fysisk planering
  • Energi och klimat
  • Friluftsliv

Lomma kommun deltar i olika samarbetsorganisationer med miljö- och naturanknytning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: