Klimat, miljö och hållbarhet

Lomma kommun bedriver miljöstrategiskt arbete, vilket innebär att vi arbetar med övergripande miljö-, klimat- och naturvårdsfrågor.

De viktigaste miljöstrategiska frågorna är:

  • Naturvård
  • Miljömål
  • Klimatanpassning
  • Fysisk planering
  • Energi och klimat
  • Friluftsliv

Lomma kommun deltar i olika samarbetsorganisationer med miljö- och naturanknytning.

Miljöbokslut för 2021

I årets miljöbokslut presenteras nyckeltal som speglar situationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under året för att säkra ekosystemtjänster, skydda natur och i övrigt bidra till att uppfylla miljömålen och Agenda 2030, finns också med.

Läs Miljöbokslut 2021.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: