Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimat, miljö och hållbarhet

Lomma kommun bedriver miljöstrategiskt arbete, vilket innebär att vi arbetar med övergripande miljö- och naturvårdsfrågor. I kommunen har vi delat upp ansvaret för miljö- och naturvårdsfrågor på Miljöenheten och Planeringsavdelningen. På Miljöenheten arbetar man med myndighetsfrågor som gäller miljö, hälsoskydd, livsmedel m.m.

De viktigaste miljöstrategiska frågorna är:

  • Naturvård
  • Miljömål
  • Fysisk planering
  • Energi och klimat
  • Friluftsliv

Lomma kommun deltar i olika samarbetsorganisationer med miljö- och naturanknytning. Du kan läsa om de olika samarbetena genom att klicka på länkarna i menyn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-03-08