Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Åtgärder som kan skada träd

Träd reagerar långsamt. Skador på träd uppstår inte alltid i direkt anslutning till en viss åtgärd.

Vad kan skada träd?

Grävningar som görs i samband med om- eller nybyggnader, dräneringar, ledningsarbeten och liknande. Om de görs på fel sätt kan rötter slitas sönder. Det gör att röta kommer in, vilket försvagar trädet.

Platsbrist för rötter. Antingen har det getts för lite plats från början eller vid en förändring, exempelvis byggnation eller rörläggning.

Kompaktering. Träds rötter behöver tillgång till luft, vatten och näring. Om jorden pressas ihop för mycket, exempelvis ifall det har kört en tung maskin över eller om tungt byggmaterial förvarats intill ett träd blir rötterna kvävda, vilket långsamt kan döda trädet.

Ändrade ljusförhållanden. Nya byggnader som skymmer solljuset kan förändra möjligheten för träd att få tillräckligt med energi. Därför bör man tänka hur skuggor förändras om man bygger nytt eller bygger om.

Tänk på

Skador kan visa sig senare – En skada på träd märks oftast inte direkt. Träd reagerar långsamt. En skada på ett träd ger oftast effekter flera år senare, ibland uppemot tio år.

Rötterna växer inte alltid som skolboksexempel – Ofta kan man läsa saker som att ”rotsystemet är lika stort som trädkronan”, men det är en sanning med modifikation. Träd anpassar sig efter sin växtplats och därför kan rotsystemen se väldigt olika ut, de är sällan symmetriska.

Vissa, begränsade skador kan vara bra för naturen – Exempelvis kan en gren som brutits av i en storm bli en viktig ingång för svampar som bryter ned veden, vilket sedan kan skapa hålrum som blir boplatser åt fåglar, fladdermöss eller insekter. Alltför omfattande skador kan dock göra att träd dör i förtid, och eftersom det finns en allvarlig brist på riktigt gamla träd är det viktigt att onödiga skador på träd undviks.

Tidsperspektivet – Om ett gammalt träd försvinner och ersätts med ett ungt, litet träd kan det ta över hundra år innan det får samma värden som det ursprungliga trädet.

Om du är osäker, ta hjälp!

Det finns sätt att göra byggnationer och grävningar utan att skada träd. Ta därför alltid hjälp av en arborist eller annan grön kompetens om du känner dig osäker.

Läs mer:

Standard för skydd av träd vid byggnation på Trädföreningens hemsida Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas folder: Skydda träd vid arbeten Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: