Mat i förskola

Grönsaker

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Flera av våra förskolor har egna kockar.

God och näringsriktig

Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Näringsriktig och kostnadsfri mat i förskola och grundskola ger barnen ork och goda förutsättningar att leka och lära. Vi arbetar medvetet utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. Det innebär att:

  • Maten som serveras ska vara god, säker och näringsriktig.
  • Måltiderna ska vara trivsamma och ge barnen en positiv upplevelse.
  • Landets egen matkultur ska bevaras, men man ska även lära känna andra länders matkulturer.
  • Måltiden är skapad och distribuerad med hänsyn till vår miljö.
  • Tillsammans ger det hållbar utveckling, goda matvanor och leder till bra hälsa.

Tänk på

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter i förskolorna i Lomma kommun. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Elin Rigo
Senast uppdaterad: