Information och avgifter

Kulturskolan erbjuder undervisning i teater, skapande verkstad, film, musikal, kör och olika instrument till barn och ungdomar i kommunen.

Undervisning sker i både Bjärred och Lomma. Den största delen av undervisningen sker efter skoltid.

Hitta på sidan

Kulturskolans mål

  • Intresserade elever i kommunen ska få bästa möjliga undervisning i våra ämnen.
  • Eleverna får genom utbildningen tillräckliga kunskaper för att kunna ingå i samhällets kulturliv. Därmed får de förutsättningar för ett meningsfullt och livslångt intresse.
  • Kulturskolan arbetar för ett större kulturutbud och en större samverkan mellan de olika kulturaktörerna i kommunen.

Boka kurs

Bokningen av kurs är bindande och gäller per termin. Vill du inte ha din plats eller fortsätta se "Avanmälan" nedan.

Återanmälan

De elever som redan går i Kulturskolan får via StudyAlong erbjudande om nästa termins kurs. Man bekräftar sin plats genom att boka och betala den via StudyAlong. Detta sker i maj inför höstterminen, och i november inför vårterminen.

Avgifter 2023

  • Kör och Kulturskatten 550 kr/termin.
  • Skapande verkstad, Kreativ dans, Musikal, Teater, Musikproduktion, Film 900 kr/termin
  • Instrumentundervisning 900 kr/termin
  • Instrumenthyra: 400 kr/termin. (Endast stråk- och blåsinstrument kan hyras)
  • Syskonrabatt: Fr.o.m. andra barnet betalas 650 kr/termin (Gäller ej kör, Kulturskatten och blockflöjt i storgrupp.)

Avanmälan

Avanmälan görs i StudyAlong innan terminens första undervisningstillfället, i annat fall debiteras full terminsavgift. Samma sak gäller instrumenthyra där instrumentet måste vara tillbakalämnat före terminens första undervisningstillfälle, annars debiteras full instrumenthyra.

Kontaktuppgifter

Karin Croné

Kulturskolechef

0733-41 16 95

Sidansvarig: Karin Croné
Senast uppdaterad: