Information och avgifter

Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, teater, konst, film, musikal, kör och olika instrument till barn och ungdomar i kommunen. Kulturskolan står även för den obligatoriska dansen i skolan för årskurs 3 samt viss fortbildning av kommunens förskolepersonal. Undervisning sker i både Bjärred och Lomma. Den största delen av undervisningen sker efter skoltid.

Hitta på sidan

Kulturskolans målsättning är att ge intresserade elever i kommunen grundläggande kunskaper i det ämne eleven får undervisning. När eleverna lämnar kulturskolan skall de ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper, socialt, teoretiskt och praktiskt för att kunna ingå i ett amatörkulturliv och därmed ha fått ett meningsfullt och livslångt intresse. Kulturskolan jobbar också för ett större kulturutbud och en större samverkan mellan de olika kulturaktörerna i kommunen.

Boka kurs

Bokningen av kurs är bindande och gäller per termin. Vill du inte ha din plats eller fortsätta se "Avanmälan" nedan.

Återanmälan

De elever som redan går i Kulturskolan får via StudyAlong erbjudande om nästa termins kurs. Man bekräftar sin plats genom att boka och betala den via StudyAlong. Detta sker i maj inför höstterminen, och i november inför vårterminen.

Avgifter 2022/2023

  • Kör och Kulturskatten 550 kr/termin.
  • Skapande verkstad, Kreativ dans, Musikal, Teater, Musikproduktion, Film 900 kr/termin
  • Instrumentundervisning 900 kr/termin
  • Instrumenthyra: 400 kr/termin. (Endast stråk- och blåsinstrument kan hyras)
  • Syskonrabatt: Fr.o.m. andra barnet betalas 650 kr/termin (Gäller ej kör, Kulturskatten och blockflöjt i storgrupp.)

Avanmälan

Avanmälan görs i StudyAlong före terminens första undervisningstillfället, i annat fall debiteras full terminsavgift. Samma sak gäller instrumenthyra där instrumentet måste vara tillbakalämnat före terminens första undervisningstillfälle, annars debiteras full instrumenthyra.

Sidansvarig: Kit Armini
Senast uppdaterad: