Information och avgifter

Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, teater, konst, musikal, kör och olika instrument till barn och ungdomar i kommunen. Kulturskolan står även för den obligatoriska dansen i skolan för årskurs 2. Undervisning sker i både Bjärred och Lomma. Den största delen av undervisningen sker efter skoltid.

Hitta på sidan

Kulturskolans målsättning är att ge intresserade elever i kommunen grundläggande kunskaper i det ämne eleven får undervisning. När eleverna lämnar kulturskolan skall de ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper, socialt, teoretiskt och praktiskt för att kunna ingå i ett amatörkulturliv och därmed ha fått ett meningsfullt och livslångt intresse. Kulturskolan jobbar också för ett större kulturutbud och en större samverkan mellan de olika kulturaktörerna i kommunen.

Anmälan

Anmälan är bindande och gäller per läsår. Vill du inte ha din plats eller fortsätta se "Avanmälan" nedan.

Förnya köplats

På en del aktiviteter blir det kö. Om du inte fått någon plats under läsåret kommer vi kontakta dig via mail för att bekräfta att du fortfarande vill stå kvar i kön. ​

Återanmälan

De elever som redan går i Kulturskolan blir kontaktade via mail under våren för att sedan bekräfta att man vill behålla sin plats inför höstterminen. 

Avgifter 2019/2020

  • Kör och förberedande musik 450 kr/termin.
  • Blockflöjt i storgrupp år 1, 450 kr/termin (900 kr fr.o.m år 2)
  • Skapande verkstad, Kreativ dans, Musikal, Teater, Musikproduktion, Skapa och berätta med animation och digitala spel, 900 kr/termin
  • Instrumentundervisning 900 kr/termin
  • Instrumenthyra: 400 kr/termin. (Endast stråk- och blåsinstrument kan hyras)
  • Syskonrabatt: Fr.o.m. andra barnet betalas 650 kr/termin (Gäller ej kör, förberedande musik och blockflöjt i storgrupp.)

Avanmälan

Avanmälan görs via mail till kulturskolan@lomma.se före första undervisningstillfället. I annat fall debiteras full terminsavgift. Samma sak gäller instrumenthyra, instrumentet måste vara tillbakalämnat före terminens första undervisningstillfälle, annars debiteras full instrumenthyra.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kit Armini
Senast uppdaterad: 2019-09-20