Alnarpsparken

Snötäckt mark, träd och i bakgrunden slottet i Alnarp

Strax söder om Lomma ligger den vackra Alnarpsparken omgiven av jordbruksmark. Det fanns en almskog på området redan på 1700-talet, omskriven av Carl von Linné år 1749 i samband med hans skånska resa. De äldsta träden idag är 300 år gamla men området har troligtvis varit trädbeklätt ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan.

Parken öppnades för allmänheten år 1859 samtidigt som slottet och lantbruksinstitutet började byggas. Idag används parken förutom som rekreationsområde även som botanisk trädgård och campusområde för Sveriges lantbruksuniversitet.

Träd och buskar är parkens specialitet och det finns över 2 500 vedartade växter representerade från nästan alla jordens världsdelar. Många insekter, sällsynta svampar och lavar trivs bland parkens gamla träd liksom många fåglar och nästan alla svenska fladdermusarter. Fåglar som synts i Alnarpsparken har bland annat varit kattuggla, skogsduva, korp, taltrast, nötväcka och stenknäck.

Det finns även mängder med kärlväxter och Alnarpsparken är den näst största parken i Sverige vad gäller artdiversitet. Bland annat kan du hitta strimfibbla, väggört, renlosta, grusnejlika, vitranunkel, fläckbladig lungört, paddfot och mellanhäxört.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: