Mellan Alléskolan och Pilängskolan
håller en ny skolbyggnad på
byggas.

Den ska innehålla nio klassrum
och en matsal.

Arbetet påbörjades
i februari 2021 och
ska vara klart sommaren 2022.

Mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet

Pilängsskolans fasad

Fasaden är klar på den nya skolbyggnaden.

Skolområdet Alléskolan/Pilängskolan håller på att byggas ut med en matsal och ytterligare nio klassrum för att möta det ökade elevantalet i kommunen. Bygget startade i februari 2021 och beräknas vara klart sommaren 2022.

Skolområdet behöver expandera för att möta det ökade elevantalet i kommunen och en ny skolbyggnad innebär att vi kan ta bort de provisoriska paviljonger som idag finns på skolområdet. Bygget startade i februari och byggområdet har sedan dess varit inhägnat med byggstaket. Verksamheterna på Alléskolan och Pilängskolan fortgår som vanligt under pågående byggnation.

Den nya byggnaden ska innehålla en matsal, nio klassrum och bli totalt 1900 kvadratmeter stor. Delen för matsal blir en etapp med endast en våning medan klassrummen fördelas över tre plan.

Lokalerna kommer att utformas med fokus på framtiden, flexibilitet, lärande och inkludering. Här skapas ett sammanhängande skolområde i Lomma, med elever från förskoleklass till årskurs 9.

Tidplan

  • Vinter 2020 - Projektering
  • Februari 2021 - Byggstart
  • Sommar 2022 - Projektet klart
Två hus.

Illustrationsbilder på den nya mellanstadiebyggnaden på Pilängsområdet.

Studiebesök på nya mellanstadieskolan

Studiebesök på nya mellanstadieskolan på Piläng.

Som en del av teknikundervisningen var en grupp elever från Pilängskolan på studiebesök på nya mellanstadieskolan som byggs på deras skolområde.

Vår projektledare Christer visade runt eleverna i nya skolbyggnaden och berättade om hur skolan är uppbyggd med olika material, elektronik och ventilation med mera. För att säkerställa att eleverna hade lyssnat ordentligt avslutade Christer med några kontrollfrågor som eleverna såklart hade svaren på.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten runt skolområdet kommer att vara begränsad under byggtiden och periodvis kommer vi att behöva stänga av Pilgatan mellan Rönngatan och Algatan. Det kommer att finnas tydliga hänvisningsskyltar i området vid dessa tillfällen.

För att minska trafikflödet i området och skapa en säker miljö runt skolan ser vi gärna att vårdnadshavare i största möjliga mån undviker att köra bil till skolan.

Det gröna sträcket visar byggstaketet som kommer att hägna in byggområdet. Det röda sträcket är en fålla för gång- och cykeltrafik.

Det röda sträcket visar var det kommer att finnas en fålla för gång- och cykeltrafik. Det gröna sträcket visar byggstaketet som kommer att hägna in byggområdet. Byggområdet är mellan Pilängskolan och Alléskolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: