Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

Anmälan

Här anmäler du dig till SFIPDF. När vi har tagit emot din anmälan återkopplar vi till dig med information om vad du ska göra.

Behöver du hjälp med din anmälan? Då är du välkommen att kontakta Studie- och Yrkesvägledaren.

Undervisning sker på förmiddagar måndagar - fredagar, 3 timmar/dag.

Lomma kommun startade SFI i egen regi den 19:e augusti 2019. Antagningar sker kontinuerligt och ni som önskar kvälls-och distanskurser har även möjlighet att söka detta på annan ort och lämna ansökan till Lärcentrum, Lomma kommun.

Kontaktuppgifter

Matilda Loth

Studie- och yrkesvägledare - Karstorpskolan och Lärcentrum

0733-41 13 41

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2019-09-27