Svenska för invandrare, SFI,
är en utbildning i svenska språket.
Utbildningen är till för vuxna invandrare
som inte har svenska som modersmål.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

Anmälan

Fyll i och skicka in blanketten "Ansök till SFI i Lomma" Pdf, 317.9 kB, opens in new window.. I din ansökan ska personbevis för studier bifogas som du hämtar på Skatteverket. Eventuella betyg/intyg ska också bifogas för att din ansökan ska bli komplett. Ansökan kan med fördel fyllas i digitalt och mejlas till vagledning@lomma.se

När vi har tagit emot din anmälan återkopplar vi till dig med information om vad du ska göra.

Behöver du hjälp med din anmälan? Då är du välkommen att kontakta Studie- och Yrkesvägledaren.

Undervisning sker på förmiddagar och eftermiddagar måndagar till fredagar, tre timmar per dag.

För er som arbetar erbjuder vi även kvällsundervisning, en kväll i veckan.

Antagning sker kontinuerligt i mån av plats.

Swedish for immigrants

Swedish for immigrants (Svenska för invandrare - SFI), is a basic education in the Swedish language. The education is aimed at adult immigrants who do not have Swedish as their native language.

The amount of time you need to study depends on your educational background, and how much Swedish you already know.

Application

Complete the form Application for SFI Pdf, 282.2 kB, opens in new window.. Once we’ve received your application, we will contact you with information about what to do next. If you need help with your application, please feel free to contact our Study and Work guidance counsellors.

Lessons are held in the morning or afternoon, Monday to Friday (three hours per day).

For those of you who work, we also offer evening lessons, between one or two evenings per week.

Admission takes place on a continuous basis, depending on availability.

  • No valid user selected.

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: